logo Dial Telecom a.s.

Tomáš Strašák

Obchodní ředitel společnosti Dial Telecom

Tomáš Strašák - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Implementace nejmodernější technologie, která umožní uživatelům rychlejší a kvalitnější přenosy velkých datových objemů, byla jedním z hlavních důvodů rozsáhlého upgradu IP/MPLS sítě Dial Telecomu.

Jsme rádi, že akce dopadla úspěšně, a že můžeme svým zákazníkům nabízet služby s MTU až 9000 na naší síti, což není v současné době na trhu standardem.

Martina Setunská

Marketing manager společnosti Dial Telecom

Martina Setunská - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Takto rychlé připojení je možné vždy za předpokladu, že operátor vlastní svoji optickou síť. Dial Telecom takovéto optické sítě má, a to nejen v Praze. Máme poměrně hustě vybudované páteřní a přípojné linky po celé republice, navíc s přesahem do významných zahraničních internetových uzlů.

Z tohoto důvodu jsme velmi často schopni připojit naše zákazníky, ať už z komerční sféry, tak i státní správy či samosprávy, ve velmi rychlém čase.

Martina Setunská

Marketing manager společnosti Dial Telecom

Martina Setunská - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Řešení od Dial Telecomu zahrnuje jak připojení serverovny a tedy i e-shopu, v němž budou probíhat objednávky a transakce, ale také celého logistického centra. Garantovaná dostupnost datových služeb je vyšší než 99,99%.

V tuto chvíli máme takzvaný náběhový měsíc, v průběhu výstavby a ladění technologií tedy dodáváme konektivitu 2x 50 Mbit/s. Za plného provozu však bude navýšena na garantovaných 2x 100 Mbit/s, s možností upgradu rychlosti až na 2x 1 Gbps.

Pavel Kvíčala

Manažer oddělení výstavby a údržby přístupových sítí společnosti Dial Telecom

Pavel Kvíčala - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Úspěšný komerční provoz 100G lambdy na DWDM na tuto dlouhou vzdálenost potvrzuje, že důraz na promyšlený výběr a řádnou výstavbu a provoz telekomunikační infrastruktury nám umožňuje čelit i takovým technologickým výzvám, které se před nedávnem zdály nesplnitelné a ani nyní je není schopen vyřešit každý poskytovatel telco služeb.

Martina Setunská

Marketing manager společnosti Dial Telecom

Martina Setunská - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Strategie pomoci EU a její dotace ohledně rozmístění přístupových bodů v rámci NGA je pro nás velmi zajímavé téma. Cítíme zde standardní napětí mezi doporučením EU a jednotlivými státními úřady, v případě ČR je to zejména ČTÚ.

Dial Telecom si od členství v této organizaci slibuje především získání důležitých dat, stanovení správné strategie a výměnu zkušeností mezi členy ECTA napříč Evropou.

Tomáš Strašák

Obchodní ředitel společnosti Dial Telecom

Tomáš Strašák - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Na českém telekomunikačním trhu vypovídá o kvalitách poskytovatelů zejména jejich léta budovaná pověst a kvalita služeb, nikoliv certifikáty.

Jiná je situace při získávání státních zakázek, a to je důvod, proč jsme náročnými a drahými certifikacemi chtěli projít.

Tomáš Strašák

Obchodní ředitel Dial Telecom

Tomáš Strašák - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Převzetí společnosti MAXPROGRES telco je dalším krokem v naší dlouhodobé strategii získávání úspěšných českých ICT subjektů, která nám pomáhá rozvíjet dostupnost a zvyšovat kvalitu služeb pro zákazníky po celé republice. Akvizicí MAXPROGRES telco posilujeme naši pozici zejména ve významných městech ČR a získáváme rovněž spolehlivě fungující a moderní infrastrukturu.

Rád bych tímto rovněž přivítal dosavadní zákazníky MAXPROGRES telco. Věřím, že tradiční kvalitu služeb vycházející ze silného zázemí skupiny Dial Telecom ocení.

Tomáš Strašák

Obchodní ředitel Dial Telecom

Tomáš Strašák - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Na poměrně malém a konsolidovaném českém telekomunikačním trhu však vypovídá o kvalitách poskytovatelů zejména pověst, kterou si zde dlouhá léta budovali.

Troufám si říci, že samotné vlastnictví jakýchkoliv certifikátů při obchodním styku s čistě českými firmami takřka nehraje roli. Jiná je situace při získávání státních zakázek.

Pavel Kvíčala

Manažer oddělení výstavby a údržby přístupových sítí Dial Telecom

Pavel Kvíčala - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Nasazování moderních optických linek bez prvků pro regeneraci signálu je jedním z hlavních trendů, které světoví provozovatelé WDM sítí následují. Nám se ji úspěšně daří implementovat i v českých podmínkách a postupně rozšiřovat do všech úseků naší páteřní infrastruktury.

Technologie dovoluje zachovat vysokou kvalitu přenosu signálu na velké vzdálenosti, snížit latenci signálu a zároveň uspořit při výstavbě a správě sítě. Zákazníkům tak můžeme nabízet konkurenceschopnou cenu služeb.

Martina Setunská

Marketing manager společnosti Dial Telecom

Martina Setunská - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Pevně věřím, že návštěvníci našeho nového webu ocení nejen jeho moderní grafické zpracování, ale i přehlednou strukturu. Našim cílem bylo, aby stávající i potenciální zákazníci a obchodní partneři mohli dohledat jakoukoliv informaci během okamžiku. Zároveň jsme se je snažili nezahlcovat čísly a parametry, ale raději jsme obsah vhodně doplnili multimédii.

Marek Šťastný

Technický ředitel společnosti Dial Telecom

Marek Šťastný - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.

Dial Telecom je bezesporu jedním z nejdynamičtěji rostoucích telekomunikačních subjektů na trhu. S novými akvizicemi a zaváděním inovativních technologií se neustále rozrůstá pole naší působnosti a portfolio poskytovaných služeb. Jejich bezproblémové zavádění do praxe je pro mě proto v nové funkci velkou výzvou.

Zároveň se budu zasazovat o další rozvoj a modernizaci naší optické sítě. Ta tvoří jednu z hlavních konkurenčních výhod Dial Telecomu, kterou si hodláme udržet.

Tomáš Strašák

Obchodní ředitel Dial Telecom

Tomáš Strašák - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Projekt Bezpečná VLAN je skvělou ukázkou fungující kooperace společností, které si jinak na trhu více či méně konkurují. Celkové benefity této spolupráce pocítí nejen samotní provideři, firmy a instituce, ale i miliony běžných českých uživatelů Internetu.

Těm všem umožní Bezpečná VLAN přístup k službám na datové dálnici i v době mimořádných událostí.