logo itpoint.cz

Cloud řešení elektronické správy dokumentů

Trh platforem řešení pro elektronickou správu dokumentů se stále modernizuje, přičemž stále větší důraz je kladen především na cloud, uživatelské zkušenosti, využití umělé inteligence a konfigurovatelnost řešení. Vedoucí IT oddělení a pracovníci s rozhodovací pravomocí by měli tyto aspekty zohlednit k vyhodnocení nejlépe vyhovujícího DMS (Document Management System) řešení v cloudu pro potřeby správy obsahu v jejich organizaci.

Hlavní přednosti DMS v cloudu

Cloudové platformy, které v dnešní době dokáží garantovat bezpečnost a dostupnost uložených dat, představují moderní řešení správy dokumentů a informací v kombinaci s oblastí podnikové IT infrastruktury.

DMS systém v cloudu je vhodný pro menší a středně velké firmy - nabízí komplexní řešení bez starostí o licence, hardware, dodatečný IT personál, aktualizace serverových komponent apod.

Komlexní řešení bez dalších nákladů

DMS v cloudu představuje komplexní řešení správy dokumentů a IT infrastruktury - můžete využívat automatické workflow, zpracovávat faktury, smlouvy, marketingové materiály, nabídky, projekty apod. - a to vše v jednom uživatelském rozhraní. Přitom k tomu nepotřebujete řešit licencování softwaru, nemusíte investovat do nových serverů, řešit budoucí migrace nebo upgrade hardwaru.

Metadata pro rychlé vyhledávání

DMS systém založený na bázi metadat umožňuje hledat informace a dokumenty na základě jejich vlastností, nikoliv podle jejich fyzického umístění. Řešení nabízí 360° pohled na firemní obsah a poskytuje informace v kontextu.

Bezpečnost a dostupnost dat

Cloudová řešení v dnešní době poskytují vysokou bezpečnost uložených firemních dat. Přístup do systému je založen na uživatelských právech, a to různých úrovní. Datová centra s mezinárodní certifikací na úrovni Tier III nabízejí úsporný provoz s maximálním důrazem na kybernetickou i fyzickou bezpečnost.

Integrace s dalšími systémy

Cloudové DMS lze často jednoduše propojit se stávajícími systémy ve firmě - např. ERP či CRM řešení. Třeba DMS systém M-Files je současně standardně automaticky integrován s Microsoft Windows a Microsoft Office, což uživatelům zpříjemňuje práci.

Nezávislost na lokalitě

K informacím a dokumentům je možné přistupovat z libovolného zařízení, ať už je to počítač, tablet či mobilní telefon. Uživatelé jsou tedy naprosto nezávislí na lokalitě. Informace mají při ruce, kdykoliv je potřebují, a to v té nejaktuálnější verzi. Migrace dat ze stávajících úložišť je možná.

Dokonalý přehled

Dynamické pohledy poskytují přehled nad všemi dokumenty. Systém také využívá verzování - tedy každá změna v dokumentu je automaticky zaznamenávána. K dispozici je však vždy ta nejaktuálnější a správná verze. Lze kontrolovat obsah a změny jakékoliv verze.

Finanční úspory

DMS řešení v cloudu funguje na bázi předplatného, tudíž je možné provádět odpis všech nákladů ihned, a získat tak daňovou výhodu. Není nutné pořizovat si vlastní infrastrukturu - nevznikají tak žádné dodatečné náklady, jako např. na správce serveru, hardware, software, migrace apod.

Automatizace

Automatizace pomocí DMS systému pomáhá řídit a zefektivňovat jakékoliv procesy uvnitř firmy, jako je např. schvalování či fakturace. Automatická workflow usnadňují práci v celé organizaci a zároveň zaručují, že nedojde k opomenutí důležitých termínů.

DMS-IN.CLOUD

DMS-IN.CLOUD je řešení od společnosti Digital Resources a.s. pro správu dokumentů a informací v kombinaci s IT infrastrukturou. Díky DMS-IN.CLOUD může mít k dispozici profesionální platformu pro správu obsahu téměř každý, a to prakticky ihned po zakoupení, jelikož řešení poskytuje předpřipravené úložiště a nevyžaduje složitou implementaci.

Zároveň není nutné vynaložit žádné dodatečné náklady na IT personál nebo servery. I menší firmy mohou těšit z robustní architektury na straně serverů poskytovatele služby díky provozu v profesionálním datovém centru.

Základní balíček DMS-IN.CLOUD obsahuje licenci DMS M-Files, standardní uživatelskou IT podporu, služby datacentra, základní školení uživatelů a další.

Prémiové služby mohou řešení rozšířit například o vlastní administraci, zálohování dat, Disaster Recovery či integrace s dalšími systémy.

Více na www.dms-in.cloud.