logo itpoint.cz

On-premise řešení elektronické správy dokumentů

DMS (Document Management System) systém ve variantě on-premise je software instalovaný na vlastním serveru, který slouží k centralizované správě dokumentů, informací a souborů v digitální podobě - ty pak umožňuje snadno vyhledávat, sdílet a upravovat. Zjednodušuje tak vlastní administrativu a zvyšuje celkovou efektivitu práce. Díky DMS lze také lépe zabezpečit firemní data před neoprávněným přístupem nebo ztrátou.

DMS řešení on-premise využije zejména organizace nebo firma, která již investovala prostředky do vlastní IT infrastruktury s fyzickými servery nebo odvětví, ve kterém působí, vyžaduje z hlediska firemní politiky bezpečnosti dat implementaci na vlastím serveru.

Systémy pro správu dokumentů nasazené on-premises vyžadují, aby společnost nainstalovala licencovaný software na vlastní server nebo síť. Firma je také plně zodpovědná za údržbu aktuálních verzí. Kromě nákupu softwarového systému potřebuje hardware pro ukládání a procesování dat.

Zároveň také musí zajistit, aby jejich data i software byly chráněny před různými bezpečnostními a fyzickými hrozbami. Aby organizace zvládla všechny tyto úkoly, potřebuje IT zaměstnance, kteří budou pečovat o hardware, software, data a zabezpečení.

I přes vysoké počáteční náklady na IT infrastrukturu a personál tato volba zajišťuje, že si firma zachová největší kontrolu nad svými informacemi. Mohou si být jisti, že správa systémů a dat bude v souladu s veškerými předpisy a požadavky.

DMS M-Files jako on-premise řešení

M-Files nabízí několik metod nasazení, které vám poskytují dostatečnou flexibilitu a umožňují zvolit řešení, které nejlépe vyhovuje vašim požadavkům a přitom neohrozí firemní rozpočet.

V případě M-Files on-premise řešení je předpokladem pro spuštění projektu dostupnost hardware a software na straně zákazníka, který je v souladu s technickými požadavky M-Files - k zaslání na vyžádání.

M-Files ve variantě on-premises nabízí plnou funkcionalitu kvalitního DMS systému a podporuje integrace s dalšími podnikovými systémy uvnitř firmy, jako jsou CRM, OCR nebo ERP řešení.

Následuje nejmodernější trendy a pokročilejším uživatelům umožňuje využívat M-Files Aino - umělou inteligenci zabudovanou přímo v systému M-Files, která pomáhá uživatelům najít přesně to, co hledají, a tím být efektivnější ve své práci.

Více o M-Files najdete na www.e-dms.cz.