logo

Dopady pandemie covid-19 na bezpečnost práce na dálku

Letošní report společnosti Wandera - Cloud Security Report 2021 - odhaluje nedostatečnou připravenost firem při přechodu na práci z home office. Vedle zvýšené aktivity útočníků je na vině nedostatečné zabezpečení dat a nepozornost samotných uživatelů, kteří jsou v domácím prostředí méně ostražití.

Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u malwarových útoků. V těchto případech se snaží útočníci pomocí škodlivého softwaru dostat k citlivých firemním informacím. V roce 2020 zaznamenalo takový útok 52% firem, což je značný nárůst oproti roku 2019, kdy mělo s malwarem nechtěnou zkušenost 37% společností.

Více než 30% firem tuto hrozbu nezachytilo včas a útočníci se tak dostali k emailové komunikaci a 11% se dokonce dostalo až k uloženým datům v cloudových službách.

Tato statistika poukazuje na nedostatečnou připravenost firem při přechodu na vzdálenou práci kvůli pandemii Covid-19.

"V roce 2020 se většina firem potýkala s přechodem na vzdálený provoz při zachování stejné produktivity a bezpečnosti. Je jasné, že bezpečný vzdálený přístup je pro společnosti napříč průmyslovými odvětvími nezbytný," říká Eldar Tuvey, CEO a zakladatel společnosti Wandera.

Cloud Security Report 2021přináší další závažná zjištění:

Cloud Security Report 2021 mapuje bezpečnostních hrozby, které v roce 2020 postihovaly firmy po celém světě.

Další články k tématům - cloud - covid-19 - home office - kyberbezpečnost - malware - pandemie - phishing - Eldar Tuvey

Článek ze dne 26. ledna 2021 - úterý

Další články od Wandera CZ s.r.o.