logo FORPSI

Erich Syrovátka

Ředitel společnosti INTERNET CZ

Erich Syrovátka - FORPSIlogo FORPSILinkedIn

Cloudové platformy jsou stále častěji využívány nejen pro vývoj, ale také v produkčním prostředí nových projektů. Vývojáři preferují při své orientaci na aspekty projektu připravená řešení. Případná konfigurace a správa služby by znamenala režii navíc.

Odpovídáme na tyto potřeby doplněním naší nabídky cloudových služeb o databázové systémy s automatizovaným vytvářením, možností zálohování a širokou škálovatelností.

FORPSI Cloud DBaaS nabízí dostatečně robustní řešení pro podnikové systémy a cenové modely zároveň umožňují využití i pro soukromé účely.

Stefano Cecconi

CEO Aruba S.p.A.

Stefano Cecconi - FORPSIlogo FORPSILinkedIn

Jsme hrdí, že můžeme oficiálně představit naše datacentrum pro globální cloudové služby, ambiciózní projekt, který se nám, i přes svou velikost a komplexnost, podařilo dokončit ve velmi krátkém časovém úseku. Je to pro nás důležitým milníkem a zároveň pouze prvním krokem k vybudování všech dalších důležitých systémů v rámci komplexu.

Cílem slavnostního otevření je oslavit dosažení tohoto prvního úspěšného kroku a představit datacentrum obchodní sféře a velkým organizacím a také otevřít dveře datacentra lidem mimo obor a místním obyvatelům, kteří nás nadšeně přijali.

Stefano Cecconi

CEO Aruba S.p.A.

Stefano Cecconi - FORPSIlogo FORPSILinkedIn

Navrhli jsme Globální cloudové datacentrum tak, abychom nebyli limitováni prostorem ani zdroji, čehož jsme s ohledem na životní prostředí chtěli dosáhnout za použití výhradně trvale udržitelných zdrojů energie. Přesto, že snižujeme spotřebu energie, zvyšujeme standardy spolehlivosti a zabezpečení ve světě datacenter.

Cílem bylo poskytnout řešení velkým mezinárodním společnostem, které projevily zájem o strategické umístění svých dat v Itálii a o poskytování svých služeb na italském trhu. Dalším z našich cílů je také podpořit jejich růst. Již v tuto chvíli je možné si v našem globálním cloudovém datacentru rezervovat prostor.

Stefano Cecconi

CEO Aruba S.p.A.

Stefano Cecconi - FORPSIlogo FORPSILinkedIn

Naše služba Private Cloud zaznamenala velký úspěch a je využívána mnoha zákazníky ke správě aplikací a zajišťování kritických procesů. Proto jsme zdokonalení služby Bare Metal Backup považovali za nezbytné.

Zákazníci nyní budou moci využívat řešení, které umožní rychlou a pohodlnou obnovu jejich IT procesů a poskytne jim garance na business úrovni.

Albert Zammar

Viceprezident společnosti Veeam Software

Albert Zammar - FORPSIlogo FORPSILinkedIn

Podle IDC1 bude většina společností nejpozději do roku 2019 potřebovat IT prostředí v cloudu. To je důvod našeho strategického partnerství se společností Aruba. Začátek naší spolupráce byl zaměřen na zálohování jako službu (BaaS - Backup as a Service), ale věříme, že se naše spolupráce bude nadále rozšiřovat.

Ve stále více a více digitalizovaném světě, kde společnosti využívají cloud pro správu dat a aplikací, zaručuje kombinace našich řešení nejen velmi krátký čas pro obnovu dat a kontinuitu provozu v režimu 24/7, ale také řešení dostupnosti dat a aplikací Always-on.

Stránka 1/2 Další >