logo Hay Group Česká republika

IT pozice dlouhodobě patří k nejlépe placeným

Podle posledního průzkumu mezd globální poradenské společnosti Hay Group v roce 2013 rostly mzdy Čechů celkově o 2% přesně podle očekávání firem. Dobrá zpráva je, že reálné mzdy rostou navzdory inflaci a že růstová tendence přetrvává.

Uskutečněné mzdové nárůsty, které společnosti uváděly v letošních dotaznících Hay Group, jsou 2%, a to u všech zaměstnaneckých skupin. Vrcholovým manažerům upravilo mzdy relativně nejméně společností, konkrétně 66%; nejvíce společností upravilo mzdy specialistům - 78%.

Nejčastěji se mzdy navyšovaly v Automobilovém, Pojišťovacím a Farmaceutickém sektoru, naopak nejméně často se přidávalo v IT, Energetice, a Maloobchodě. Poměrně konzervativní v mzdových nárůstech byly loni banky a pojišťovny, pouze specialisté v bankách dostali v průměru přidáno alespoň všeobecná dvě procenta. Nižší nárůsty v základní mzdě jsou v těchto sektorech často kompenzovány většími bonusy, tedy rostoucím celkovým příjmem.

"Zdá se, že mzdové pohyby zatím jen velmi málo reagují na relativní optimismus, který panuje v jiných oblastech ekonomiky. U společností pozorujeme spíše určitou zdrženlivost a opatrnost. Určité signály toho, že na trhu odměňování dojde k nějaké akceleraci, pak zaznamenáváme zejména v souvislosti s fluktuací, kdy řada společností uvádí, že nabírat nové lidi z trhu za stávající mzdy je čím dál obtížnější, zejména na pozice specialistů“, komentuje výsledky průzkumu Gabriela Němcová, zástupce společnosti Hay Group v České republice.

Vrcholový management dostal méně přidáno

Pozice v oblasti IT patří dlouhodobě k těm nejvíce placeným, stejně jako Marketing, a to jak v základní mzdě, tak i v celkovém příjmu. Funkční skupiny, které naopak vykazují úroveň odměňování nižší než je celkový trh, jsou výrobní pozice a pracovníci v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí.

"Letos se poněkud překvapivě pod úrovní celkového trhu nacházejí i Lidské zdroje. Letos se HR nachází jedno procento pod trhem základní mzdy a 4% pod trhem celkového příjmu," říká Němcová.

Stejně jako mezi funkčními skupinami panují poměrně značné rozdíly v odměňování tak i napříč jednotlivými sektory. Ve srovnání s loňskem jsou rozdíly směrem nahoru o něco menší, avšak rozdíly u odvětví směrem dolů se meziročně zvětšily. Konkrétně, největší průměrný kladný rozdíl - 13% v základní mzdě - byl letos zaznamenán v sektoru IT, který odsunul na druhé místo loňského šampiona Centra sdílených služeb (SSC).

Přední místo si dlouhodobě drží také banky a finanční sektor, který dokonce překonává IT i SSC v celkovém příjmu. Mezi nejméně platícími sektory - chemickým, výrobním, elektrotechnickým a maloobchodem - pak panují jen malé rozdíly, u maloobchodu došlo meziročně k rozevření pomyslných nůžek mezi sektorem a celkovým trhem.

Relativní překvapení je, že vrcholový management a vedení firem dostal přidáno relativně méně, než se očekávalo. Reálně se naplnily očekávání u pozic specialistů a administrativně - manuálních pracovníků, kde všechny firmy, které očekávaly nárůst mezd v roce 2013, přidaly v souladu s očekáváním.

"Loňský předpoklad se zcela naplnil. Jak je vidět, tak nejen reálné mzdové pohyby, ale i naše mzdové předpovědi jsou, díky naše obrovské datové základně, velmi spolehlivé," říká Němcová.

Databáze Hay Group v České republice zahrnovala v roce 2014 rekordních 285000 individuálních mezd z 528 společností. Je to největší komerční databáze svého typu v České republice. Hay Group studuje trendy v oblasti odměňování a benefitů na českém trhu od roku 1993.

Konečně reální mzdový růst

V loňském roce došlo vlivem zvýšené inflace k poklesu reálných mezd, ale na rok 2014 byl již předpokládán mírný růst. "Ten se potvrdil: zaznamenáváme růst reálných mezd ve výši 0,6%. Velmi podobný nárůst je očekáván také pro rok 2015, konkrétně 0,5%. A to zejména díky extrémně nízké míře inflace, která se pravděpodobně udrží na odhadované výši 1,5%," komentuje Němcová.

Očekávání na rok 2015 jsou v souladu s letošními tendencemi. Také v roce 2015 budou předpokládané nárůsty mezd v průměru 2%, o něž mzdy navýší celkem 77% všech společností.

"Při bližším pohledu na jednotlivé zaměstnanecké kategorie opět vidíme, že tou preferovanou skupinou budou Specialisté, kterým mzdy upraví nejvíce společností, zatímco vrcholoví manažeři dostanou přidáno jen v 62% společností. Nejvíce firem bude přidávat v Energetice, Farmaceutickém a Automobilovém průmyslu, nejméně pak v maloobchodě," říká Němcová.

Jedinou výjimkou zde tvoří skupina specialistu v IT sektoru, která můžeme očekávat navýšení až o 2,5%.

Regionální srovnání

Z pohledu odměňování podle regionu České republiky, stejně jako v předchozích letech si Hlavní město udržuje pozici nejvíce platícího regionu - oproti loňskému roku je 9% náskok Prahy před celkovým trhem o jeden procentní bod menší. Brno město se s 96% o dva procentní body přiblížilo celkovému trhu.

"Nutno dodat, že v Brně, v některých sektorech jsou určité pozice, například v IT, placeny někdy i více než v Praze," říká Němcová.

Také v dalších městech, v Ostravě nebo Plzni, se úroveň odměňování udržuje na trochu vyšší úrovni, než v regionech. "Letos jsme v porovnání s celkovým trhem zaznamenali nejnižší úroveň odměňování v Pardubickém a Karlovarském kraji," dodává Němcová.

Šlichtař nebo Problémový manažer?

Zajímavá jsou nejen čísla, ale také někdy jména pozic českých zaměstnanců. "Zajímalo by mě, co dělá takový Šlichtař. Ve výrobním sektoru se nacházejí zajímavé pozice  - Kalič, Bourač, Nabíječ. Jinde zase pracuje Samotář. A Night Shift Assistant - škoda, že každý pracuje v jiné firmě," vtipkovala Němcová. "Z manažerských pozic nás pobavil Problem manažer - nevím sice přesně, jaký má úkol tato pracovní funkce – jestli problémy řešit nebo vytvářet. Stejně tak Kanálový manažer. Můj favorit je ale Junior General Manager," dodá Němcová.

Benefity

Pouze 39% zaměstnanců si myslí, že je odměňováno férově v porovnání s kolegy v podobných pozicích v jiných organizacích, což vychází z mezinárodního šetření Hay Group.

Různé složky celkového odměňování stimulují k různým (ne) výkonům. Základní mzda a benefity hrají hlavní roli při lákaní a udržení zaměstnanců. "Subjektivní pocit je pro zaměstnance jako takového to nejdůležitější, lehce uvěřitelné a těžko přežitelné objektivními argumenty (a to v lepším případě, když jsou tyto argumenty správně komunikovány). Pozitivní dopad do finanční efektivity je jasný protože firmu nic nestojí," říká Němcová.

Z průzkumu Hay Group vyplývá, že největší objem financí je cílen na přilákání a udržení zaměstnance - téměř tři čtvrtiny rozpočtu na základní mzdu a 11% na benefity. Na motivaci k lepšímu výkonu je vyhrazeno jen 15% celkového balíku. Ačkoliv benefity tvoří jen zmiňovaných 11% nákladů, nejedná se o zanedbatelnou částku. Nejnákladnější benefity jsou služební automobil a důchodové plány.

"Nejlepší firemní benefity? Smysluplná práce, pochvala a pohodoví lidé. Všichni potřebujeme peníze, abychom přežili. Peníze nám ale štěstí samy o sobě nepřinesou. Pokud se někdo soustředí pouze na peníze, nikdy šťastný nebude. Pořád bude chtít víc a víc, pořád tu bude někdo, kdo bude vydělávat víc," říká Němcová.

Co je tedy nejlepší benefit? "Ten, který si za peníze nekoupíte: funkční a příjemné pracovní prostředí, které generuje sám manažer. Pocit smyslu, úspěšného výkonu, pracovní pohody, to je benefit za všechny peníze, který poskytne pouze šikovný leader," dodává zástupkyně Hay Group.

Inovace pro HR - mobilní aplikace Hay Group Activate

"Naše čísla ukazují, že tvrtina manažerů říká, že potřebuje více informací a pravomoci, aby mohla vykonávat svou práci efektivně. Třetina manažerů nemá zdroje potřebné k tomu, aby dělala svou práci dobře. Skoro polovina manažerů hodnotí svou organizaci velmi špatně, co se týče inovací (používání technologií či kreativních přístupů). Proto náš vzkaz firmám je: aktivujte své manažery, a proto Hay Group přichází s naprosto ojedinělým konceptem Activate," říká Němcová.

"Zásadní výzvou pro firmu a její HR je aktivovat liniové manažery, aby pomohli uskutečnit firemní strategii," dodává.

Activate prostřednictvím svých revolučních aplikací pomáhá tím, že dává ty správné informace a nástroje přímo do rukou těch, kteří jsou hnacím motorem firmy - liniových manažerů. Activate manažerům umožňuje řešit otázky spojené s řízením lidí v reálném čase a v souladu se strategií firmy; dělat to snadno a rychle; a zlepšovat dovednosti a výkon sebe sama a svého týmu. Tento koncept redukuje administrativu a umožňuje tak manažerům soustředit se na zásadní úkoly.

Oddělení HR zůstává pořád za volantem: aplikace se dá individuálně konfigurovat v souladu s HR politikami firmy, HR řídí obsah přes administrační modul, a nabízí volnost v rámci HR politik, ne anarchii.

Aplikace, které byly spuštěné letos, zahrnují zatím tři moduly:

  1. první je věnován osobnosti manažera a jeho rozvoje - tzv. kouč v kapse
  2. Další modul umí ve čtyřech krocích určit velikost pracovní funkce konkrétního zaměstnance
  3. poslední modul zobrazí, kolik se na dané pozici platí peněz

Manažeři tak získají inovativní nástroj na zodpovězení svých otázek přímo ve svém telefonu, který je v dnešní době považován za 207. kostí v těle. "Vítejte do světa inovací, které změní náš pracovní trh a naše životy jednou provždy," shrnula Němcová.

Další články k tématům - databáze - Inovace - mzdy - průzkum - zaměstnanci

Článek Hay Group Česká republika ze dne pátek 27. června 2014

Další články od Hay Group Česká republika

Journey - přelomový nástroj v oblasti profesionálního rozvoje

IT pozice dlouhodobě patří k nejlépe placeným