logo Hay Group Česká republika

Hay Group Česká republika

Hay Group je celosvětovou poradenskou firmou, která již šedesát let pracuje s předními společnostmi na tom, aby se jejich strategie staly realitou. Rozvíjíme talent, pomáháme lidem k vyšší efektivitě, a motivujeme je k nejlepším výkonům. Pomáháme lidem realizovat jejich potenciál a dosahovat opravdových změn.

Po celém světě máme více než 2600 zaměstnanců, kteří pracují v 86 kancelářích ve 47 zemích. Naši klienti působí v soukromém, veřejném i neziskovém sektoru napříč všemi významnými průmyslovými obory. Jsme známi vysokou úrovní kvality našich výzkumů a intelektuálních standardů naší práce.

Výzkumy dospíváme k pochopení pravé podstaty a našim klientům tak poskytujeme objevné perspektivy a doporučení. A co je nejdůležitější, děláme to tak, abychom dosáhli žádoucích výsledků.

Aktuální články od Hay Group Česká republika