logo Hay Group Česká republika

Journey - přelomový nástroj v oblasti profesionálního rozvoje

Journey - nová mobilní aplikace od Hay Group pomáhá mladým absolventům rozvinout emoční inteligenci a tím se lépe uplatnit na trhu práce. Mladá generace umí s počítačem, méně ale s lidmi. Journey sbližuje firmy a jejich mladé zaměstnance.

V aplikaci Journey procházejí zaměstnanci cestou sebepoznání. Uživatel začíná svou pouť na opuštěném ostrově a musí projít sérií praktických cvičení, úlohami vytvořenými na budování pěti klíčových kompetencí - sebeuvědomění, sebekontrola, empatie vůči ostatním, týmová práce a schopnost ovlivnit druhé. Cesta trvá 4 - 6 měsíců. Následně může uživatel ostrov opustit. Manažeři celý čas monitorují jeho postup a poskytují potřebné rady a podporu.

"Jde o přelomový nástroj v oblasti profesionálního rozvoje. Journey kombinuje špičkovou technologii s dlouhodobými znalostmi a zkušenostmi Hay Group v oblasti využívání potenciálu zaměstnanců. Pokud jsou technologie, hry a sociální média součástí problému, tak bychom je měli použít i na jeho řešení," vysvětluje Gabriela Němcová, Team Leader pro Českou republiku.

73% manažerů si myslí, že pouhá čtvrtina zaměstnanců z řad mladých absolventů disponuje adekvátními vlastnostmi pro výkon povolání. 85% společností a personálních ředitelů má pocit, že mladí zaměstnanci, kteří si tyto dovednosti dostatečně rychle neosvojí, vytvářejí na pracovišti škodlivou atmosféru.

Navíc, ani samotní absolventi nepovažují mezilidské vztahy na pracovišti za důležité. 69% dotázaných si myslí, že v práci uspějí nezávisle na tom, zda dokážou chápat pocity druhých.

Pomáhá vašim čerstvým absolventům osvojit si sociální a emoční dovednosti, které potřebují, aby vynikali ve své práci.

Další články k tématům - zaměstnanci - Gabriela Němcová

Článek Hay Group Česká republika ze dne pátek 13. března 2015

Další články od Hay Group Česká republika

Journey - přelomový nástroj v oblasti profesionálního rozvoje

IT pozice dlouhodobě patří k nejlépe placeným