logo

10 důvodů pro vypnutí ICT v ČR

Proč je nutné informační a komunikační technologie (ICT) vypnout a co nejdříve utlumit jejich používání? Důvodů je celá řada. Zde jsou ty hlavní argumenty s významným dopadem na rozvoj České republiky.

Iniciativa za vypnutí ICT sílí a lidem se otevírají oči. Na platformě superurednik.cz již dnes mohou být všichni informováni, že nahrazení nefunkčních ICT systémů bude díky novým SuperÚředníkům probíhat pod kontrolou a systematicky. Pro současnou generaci však bude také důležité nezapomenout a ponechat si zkušenosti pomýleného světa dnešní neslavné "informační éry".

 1. Informační a komunikační technologie narušují pilíře výchovy i výuky mládeže
  Děti dnes často začínají s elektronickými hrami již ve 3 letech. Na školách si nahrávají učitele i spolužáky, což vede k šikaně. I když je dnes počítač téměř na každé škole, studijní výsledky jsou stále horší, což potvrdily i poslední maturity. Tzv. sociální sítě snižují úroveň sociální inteligence a možnosti orientovat se v reálném světě.
 2. Informační technologie rozvrací systém tradičních společenských elit
  Tzv. moderní technologie umožnily vznik tzv. Bobos, tedy české představitele buržoazie (BOurgeois BOhemians), které popsal David Brooks ve své kultovní publikaci již před více než 10 lety. Samozřejmě tito mladí čeští buržoazové - programátoři, technici, analytici a podobně patrně věřili sami falešnému systému hodnot, které utopistické vize tzv. informační společnosti přináší.
 3. Informační technologie přispívají k většímu počtu sebevražd
  Je obecně známo, že v oblastech s vysokou podporou ICT mají lidé více sebevražedných tendencí - např. severské země nebo ve východní Asii. I u nás si vybírají informační technologie krutou daň, kdy jsou u vzniku řady partnerský krizí, často spojených s odhalením nevěry díky mobilu nebo počítači.
 4. Informační technologie podporují nehodovost i kriminalitu
  Každý ví, že telefonování, sledování televize nebo navigace řidičem za jízdy je příčinou řady tragických dopravních nehod. Méně se však hovoří o tom, jak ICT napomáhá kriminálním gangům a kolik peněž nebo emisních povolenek je odcizováno tzv. elektronicky. Žádná banka si dnes nemůže být jista, zda má ještě nějaké peníze.
 5. Informační a komunikační technologie brzdí naši prosperitu
  Česká republika se dle všech dostupných analýz propadá ve své konkurenceschopnosti. Využití ICT u nás selhalo. Je třebas se navrátit k tradičním pilířům naší ekonomiky - těžký průmysl, hutnictví, hornictví a rolnictví.
 6. Informační technologie negativně zatěžují státní rozpočet
  Částky vynakládané na ICT jdou do miliard korun. Za tyto prostředky bychom mohli postavit desítky nemocnic a škol. Místo toho máme nemocnice rušit a lidé jsou nuceni čekat před úřady a neví, zda ten den budou úřady ovládané ICT vůbec fungovat.
 7. Informační technologie nás můžou zcela zlikvidovat
  V případě, že bychom například elektronizovali zdravotnictví tak, jako systém registru vozidel, je pravděpodobné, že zpomalení sytému a zejména záměny dat by vedly k hromadnému exodu.
 8. Informační technologie likvidují principy ekonomiky
  Jak známo dnešní finanční svět stojí na tzv. sentimentu, který plyne z nálad na burzách. Těmito náladami je navíc elektronicky manipulováno, což činí globální ekonomiky naprosto schizoidní, kdy se už nic, snad kromě ceny půdy, nezakládá na reálné hodnotě.
 9. Informační technologie berou lidem pracovní místa
  Pokud před 150 lety nastoupil "věk stroje" (viz. práce nejznámějšího českého filozofa Josefa Šafaříka), který nahradil člověka, nyní mají být nahrazeny celé továrny, archivy, vydavatelství novin, týmy redaktorů, zapisovatelů, ale i hlídači či pracující v archivech. Elektronické technologie totálně likvidují zaměstnanost.
 10. Informační technologie odklání správný směr vědy
  Pouze minimum výzkumů veřejného mínění dnes pracuje s reálnými názory a postoji občanů. Data jsou získávána výhradně pomocí telefonů a internetu. Je zřejmé, že vyvozované závěry jsou zcestné a zkreslené. Výzkumy jsou nespolehlivé a vrhají vědecké závěry mylnými směry.

Každému logicky uvažujícímu člověku je na základě těchto argumentů jasné, že vypnutí ICT je pro drtivou většinu obyvatel našeho státu jedinou šancí na smysluplný život.

Další články k tématům - analýza - ICT - telefonie - televize - výzkum

Článek ze dne 3. srpna 2012 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC

Koaliční smlouva přináší některé pozitivní záměry pro oblast ICT

Fungování státního ICT politici ve volební kampani ignorují nebo zjednodušeně využívají

Soutěž ICT Diplomová práce roku s rekordním zájmem studentů

Siemens Convergence Creators je novým členem ICT Unie

Rozvoj eGovernmentu v ČR brzdí časté střídání úředníků odpovědných za ICT

Diplomová práce roku 2013 startuje

Priority efektivního čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě

Digitální Česko 2.0 podpoří hospodářský růst ČR

Svatoslav Novák zvolen prezidentem ICT Unie na další tříleté období

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS členem ICT Unie

Snahy o regulaci internetu rozdělují světové mocnosti

Regulace internetu na programu konference WCIT-12

Elektronická fakturace bez elektronických značek přináší možná rizika

VERA je novým členem ICT Unie

Znalecký ústav APOGEO Esteem je novým členem ICT Unie

ICT Unie a ČNFeH kritizují podobu zadání tendru na elektronizaci zdravotnictví v ČR

Diplomová práce roku 2012: soutěž zná své vítěze

Superurednik.cz: kampaň ICT Unie chce zvrátit negativní trendy ve využívání ICT v Česku