logo

CACIO novým členem ICT Unie

Řádným členem ICT Unie se stalo sdružení CACIO - Česká asociace manažerů informačních technologií. Oba subjekty budou spolupracovat při podpoře rozvoje ICT pro pokročilé řízení podniků či efektivně fungující státní správu a samosprávu.

Kromě toho, že CACIO je nově řádným členem ICT Unie, stala se ICT Unie současně čestným členem CACIO. ICT Unie bude také spoluorganizátorem soutěže "IT projekt roku", kterou CACIO pořádá již od roku 2003.

"Pohled obou sdružení na úlohu ICT a jeho ‚přidanou hodnotu‘ pro růst ekonomiky i celkovou kvalitu života je velmi podobný", uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie. "Proto jsem rád, že dosavadní spolupráci dále prohlubujeme, což nám umožní koncentrovat síly na společné cíle."

V CACIO se sdružují fyzické osoby - CIO, ředitelé odpovědní za IT a elektronické komunikace mj. v podnicích a organizacích veřejné správy. "Právě jejich vzájemná spolupráce s našimi členy, jimiž jsou firmy a další subjekty z oblasti ICT, je obohacující pro obě strany", doplnil Svatoslav Novák.

CACIO a ICT Unie chtějí účinně přispět k vytváření kvalitního podnikatelského prostředí a celkovému růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Další články k tématům - CACIO - egovernment - ICT - Svatoslav Novák

Článek ze dne 22. listopadu 2011 - úterý

Další články od ICT UNIE o.s.