logo

eHealth se v Česku prosazuje

Podle ICT Unie se elektronické zdravotnictví (eHealth) v Česku prosazuje, i když se tomu některé zájmové skupiny snaží bránit. V této oblasti byla realizována již řada úspěšných projektů, pro další rozvoj je vhodné využít systémy veřejné správy.

ICT Unie doporučuje, aby se při rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice v maximální možné míře využilo již existujících systémů eGovernmentu - zejména základních registrů veřejné správy, datových schránek a řešení Czech POINT - a současně zkušeností s návrhem a implementací těchto systémů.

Rozvoj eHealth ve veřejném sektoru by měl probíhat v souladu s celkovou koncepcí eGovernmentu v ČR, jeho "architektonickým" plánem a měl by mít ve svém čele respektovanou osobnost, která bude důstojným partnerem vlády, Ministerstva zdravotnictví a dalších zainteresovaných institucí i zájmových skupin.

Zároveň ICT Unie navrhuje novelizovat vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, aby bylo zrovnoprávněno elektronické vedení dokumentace pacienta s papírovou verzí. Zdravotnickým zařízením (zejména těm menším) se tak podstatně zjednoduší možnost digitalizovat své agendy a pacientům se otevře možnost mít své zdravotní záznamy k dispozici vždy, když je budou potřebovat jako podklad k poskytnutí lékařské péče.

"Značná část eHealth je na různých úrovních českého zdravotnictví již hotová a běžně používaná. Je třeba ujít zbývající úsek cesty, což bude mít veskrze pozitivní význam nejen pro pacienty, ale i pro lékaře, zdravotní pojišťovny, lékárníky a další poskytovatele a zprostředkovatele zdravotní péče", říká prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

V řadě léčebných zařízení jsou dnes již veškerá data o pacientech digitalizována, leckteré nemocnice směřují k bezpapírovému provozu či se v nich realizují nejrůznější pilotní projekty eHealth. Na úrovni krajů lze jako příklad uvést projekt eMeDocS - integrovaný záchranný systém kraje Vysočina, kde jsou mj. sdílena emergentní data o pacientovi, k němuž je vyslána záchranka.

Jako úspěšné projekty s celorepublikovou působností je možné jmenovat systém sdílení obrazové zdravotnické dokumentace ePACS nebo zdravotnické registry, kde jsou dobrým příkladem transplantační, tkáňový či onkologický registr. Vedle těchto systémů již téměř všechny zdravotní pojišťovny (tedy nejen VZP) nabízejí svým klientům/pojištěncům možnost pořizovat si a ukládat v jejich systému vlastní kopii zdravotní dokumentace v digitální podobě (dosud na dobrovolné bázi).

O přínosech eHealth pro celkové fungování systému zdravotnictví - jeho větší transparentnost, efektivitu vynakládání finančních prostředků, ale také zlepšení péče o pacienty - hovoří řada mezinárodních analýz a statistik i praktické zkušenosti z vyspělých zemí.

Další články k tématům - bezpapiru - eGovernment - eHealth - ICT - vláda - VZP - zdravotnictví - Svatoslav Novák

Článek ze dne 4. května 2012 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC

Koaliční smlouva přináší některé pozitivní záměry pro oblast ICT

Fungování státního ICT politici ve volební kampani ignorují nebo zjednodušeně využívají

Soutěž ICT Diplomová práce roku s rekordním zájmem studentů

Siemens Convergence Creators je novým členem ICT Unie

Rozvoj eGovernmentu v ČR brzdí časté střídání úředníků odpovědných za ICT

Diplomová práce roku 2013 startuje

Priority efektivního čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě

Digitální Česko 2.0 podpoří hospodářský růst ČR

Svatoslav Novák zvolen prezidentem ICT Unie na další tříleté období

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS členem ICT Unie

Snahy o regulaci internetu rozdělují světové mocnosti

Regulace internetu na programu konference WCIT-12

Elektronická fakturace bez elektronických značek přináší možná rizika

VERA je novým členem ICT Unie

Znalecký ústav APOGEO Esteem je novým členem ICT Unie

ICT Unie a ČNFeH kritizují podobu zadání tendru na elektronizaci zdravotnictví v ČR

Diplomová práce roku 2012: soutěž zná své vítěze

Superurednik.cz: kampaň ICT Unie chce zvrátit negativní trendy ve využívání ICT v Česku