logo

ICT Unie varuje: chybí vládní prioritní koncepce dalšího rozvoje ICT ve veřejné správě i komplexní strategie podpory ICT průmyslu

Podle ICT Unie věnuje politická reprezentace ČR oblastem ICT mnohem menší pozornost, než tomu bylo v předcházejících letech. Animované video ICT Unie přináší vizi, jak by vše mohlo za jistých okolností dopadnout ...

Agenda související s ICT je v současné době rozdělena mezi několik ministerstev - zejména ministerstvo vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu. Neexistuje konkrétní osobnost či vládní instituce, která by v tomto směru disponovala dostatečnými pravomocemi i přirozenou autoritou a dokázala prosadit potřebné změny.

Nezájem vedení státu se může negativně odrazit nejen na konkurenceschopnosti ČR, ale i na efektivitě výkonu státní správy a informačních systémech životně důležitých pro fungování celé společnosti.

"Informační a komunikační technologie (ICT) jsou zásadní nejen pro elementární fungování společnosti, ale i pro směřování země k vyšší konkurenceschopnosti a prosperitě. Je evidentní, že význam ICT sektoru je ze strany politické reprezentace stále nedoceněn. Kdo si neuvědomuje rizika, neuvědomuje si obvykle ani příležitosti a naopak - jde o spojité nádoby," prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Každá vyspělá země, která chce zajistit růst hospodářství a zvyšovat blaho občanů, rozumí významu informačních a komunikačních technologií, jež jsou pro ni jednou ze základních priorit. Příkladem - např. v podpoře inovací, zaměření na služby s vysokou přidanou hodnotou i dosaženou úrovní informatizace společnosti - nám mohou být skandinávské země.

ICT Unie připravila animované video, které poukazuje na hlavní rizika, jež vyplývají z podcenění role a důležitosti ICT. Nemusí jít nutně jen o rafinovaný kyberteroristický útok, závažnou hrozbou je i odliv kvalifikovaných specialistů, nedostatek investic do pokročilých technologií a celkový nezájem vedení země o tuto oblast.

"Vláda musí využít existujících nástrojů pro aktivizaci státní politiky v oblasti informačních a komunikačních technologií, jakou je například ‚spící‘ Rada vlády pro informační společnost, která může zahájit pozitivní změny v této oblasti," dodává Svatoslav Novák.

Článek ze dne 10. prosince 2010 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.