logo

ICT Unie varuje: zdražení cen elektřiny ohrožuje investice technologických firem v ČR

Pokud dojde ke zvýšení cen elektrické energie, které by mělo nastat od 1.1. 2011, bude to mít negativní dopad na podnikovou sféru, výzkumné instituce i celý inovační potenciál ČR. Zvýšení cen elektřiny zdraží provoz datových center a reálně tak hrozí, že zahraniční investoři své plánované i stávající strategické investice do ICT přesunou do jiné země.

Řadu podniků a organizací, které se pomalu vzpamatovávají z následků hospodářské recese, může zdražení elektřiny "vrhnout" zpět či přímo ohrozit jejich další existenci. To povede pochopitelně ke zpomalení ekonomického růstu ČR, nárůstu nezaměstnanosti a obecně k dalšímu snížení konkurenceschopnosti země, a to dokonce v dlouhodobém horizontu.

"I když se naplní mírnější odhady, hovořící o deseti až patnáctiprocentním zvýšení ceny za elektřinu, půjde pro mnoho organizací a konkrétních projektů o pořádnou ránu. I takové zdražení může být doslova likvidační," uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Poskytovatelé ICT služeb s vysokou přidanou hodnotou (outsourcing, offshoring apod.) se neobejdou bez datových center s vysokým výpočetním výkonem - a tedy i značnou energetickou spotřebou. Jejich provoz musí být zajištěn v režimu 24/7 (tedy 24 hodin denně po sedm dní v týdnu) při stále plném výkonu. Náklady na elektrickou energii tvoří okolo 40 % celkových provozních nákladů datových center. V případě zdražení elektřiny pak tedy adekvátně vzrostou celkové náklady na provoz a dojde i k nárůstu ceny pro zákazníka. Přitom v současném vysoce konkurenčním prostředí sílí tlak ze strany zákazníků na to, aby se ceny za poskytování ICT služeb dále nezvyšovaly.

Hrozí v zásadě dvě věci :

  1. nadnárodní firmy pečlivě zvažující ekonomickou výhodnost umístění center strategických ICT služeb se rozhodnou pro jinou destinaci
  2. zákazníci odejdou jinam - např. začnou raději využívat obdobné služby v blízkém i vzdálenějším zahraničí

Případně dokonce ty společnosti, které v ČR podobné centrum již úspěšně vybudovaly, mohou kvůli zvýšení provozních nákladů a odlivu zákazníků uvažovat o přesunu jinam.

Podobně jsou na tom instituce, v nichž probíhá špičkový technologický výzkum a vývoj. I ta jsou často neoddělitelně spojena s vysokými výpočetními nároky a výkonnými datacentry. Rovněž jejich rozpočty tak mohou být zdražením elektřiny výrazně ohroženy.

"Přitom právě zaměření na inovace, pokročilý výzkum a poskytování ICT služeb s vysokou přidanou hodnotou je cesta, kterou by se Česká republika rozhodně měla ubírat a jíž by se mělo dostat koncepční podpory ze strany politické reprezentace," doplnil Svatoslav Novák. "Věříme, že vláda udělá vše pro to, aby k razantnímu zvýšení ceny elektrické energie nedošlo."

"Hlavním motivem, proč se Česká republika stále více orientuje především na investice s vysokou přidanou hodnotou a nárůst podílu služeb, je bezesporu posílení konkurenceschopnosti. Vůči zahraničí se profilujeme jako atraktivní lokalita pro investice mj. v oblasti informačních a komunikačních technologií, outsourcingu a strategických služeb. Abychom udrželi krok s našimi západními, ale i středoevropskými sousedy, měl by být kladen větší důraz na vytvoření efektivního systému podpory vzniku datových center i související požadované infrastruktury. Naším strategickým zájmem by měla být zřetelná podpora tohoto segmentu na řadě úrovní," řekl Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice - AFI.

Mezi nejdůležitější již realizované strategické investice do oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) v ČR lze zařadit např. centrum společnosti DHL nacházející se v Praze, Integrated Delivery Center firmy IBM v Brně nebo vývojové centrum společnosti Tieto v Ostravě.

Článek ze dne 1. října 2010 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.