logo

Legislativní změny pro veřejné soutěže ušetří státu miliardy korun

Jen celkový objem veřejných zakázek jen v oblasti ICT dosahuje zhruba 100 miliard korun ročně. ICT Unie navrhuje pro sféru veřejných soutěží řadu opatření legislativního i praktického charakteru, které zefektivní fungování celého systému a optimalizují tyto výdaje z veřejných rozpočtů.

"Masivní a zároveň promyšlené nasazení informačních a komunikačních technologií představuje jedinou cestu, jak může ČR a její ekonomika obstát v globální konkurenci. Podobně i efektivní fungování veřejné správy je bez ICT nemyslitelné. Současný systém zadávání i realizace veřejných zakázek však vede v některých případech k takové volbě dodavatele, jež není optimální jak z hlediska celkových nákladů státu, tak z hlediska adekvátnosti dodaného řešení a služeb," uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Hlavní opatření, která ICT Unie v souvislosti s veřejnými zakázkami v oblasti ICT navrhuje :

 1. Zjednodušit formální náležitosti vyžadované u nabídek
  V současnosti je uchazeč obvykle odmítnut kvůli sebemenší formální chybě v nabídce. ICT Unie navrhuje posílit možnost, aby drobné formální nedostatky neznamenaly automatickou diskvalifikaci uchazeče – buď tím, že formality ve stanovené lhůtě opraví, nebo snížením bodového hodnocení uchazeče při ponechání v soutěži.

 2. Intenzivněji využívat soutěž o návrh
  Detailní technické zadání zakázky ve veřejné správě často vede k neoptimálním výsledkům. ICT Unie navrhuje posílit možnost využívat soutěž o návrh (podobně jako v architektuře), tedy vypsat zakázku tak, že zadání splňuje zákonné požadavky, aniž by bylo příliš detailní.

 3. Zvýšit kauci požadovanou pří podání návrhu na přezkoumání výběrového řízení
  Velká část těchto návrhů je čistě účelová, má za cíl zdržet realizaci zakázky, vyvolat senzaci apod. ICT Unie navrhuje kauci zvýšit tak, aby „spekulanty“ od podobných účelových podání odradila.

 4. Posílit odborné kompetence ústředních orgánů státní správy a ÚOHS
  Odborníci ve veřejné správě nemají vždy dostatek volné kapacity a odborných kompetencí řešit problémové situace, jež mohou u technologických zakázek nastat. ICT Unie navrhuje věnovat větší pozornost personální politice a otevřít možnost intenzivnějšího využití nezávislých expertů, stanovit systém certifikací apod.

 5. Vytvořit mechanismus pro úpravu zadání v průběhu realizace zakázky
  U rozsáhlých zakázek se v průběhu jejich realizace nezřídka objeví technické novinky, jež by mohly dodávku zkvalitnit a zlevnit, nelze je však použít, protože zadání se nesmí měnit. ICT Unie navrhuje vytvořit mechanismus, jenž by se dal v určitých odůvodněných případech použít k úpravě zadání během realizace zakázky.

Výše uvedené návrhy jsou součástí dokumentu "Co s veřejnými zakázkami v ICT", který je výsledkem dlouhodobé cílené spolupráce zástupců státní správy (např. členové expertní komise ministerstva pro místní rozvoj, která připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách), představitelů ICT firem a odborné veřejnosti.

Dokument bude zaslán na Úřad vlády a na jednotlivá ministerstva jako podklad k meziresortnímu připomínkovému řízení týkajícímu se navrhované novely zákona. Materiál obdrží také členové Národní ekonomické rady vlády.

Další články k tématům - ICT - legislativa - tendr - ÚOHS - zakázky - Svatoslav Novák

Článek ze dne 3. února 2011 - čtvrtek

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC

Koaliční smlouva přináší některé pozitivní záměry pro oblast ICT

Fungování státního ICT politici ve volební kampani ignorují nebo zjednodušeně využívají

Soutěž ICT Diplomová práce roku s rekordním zájmem studentů

Siemens Convergence Creators je novým členem ICT Unie

Rozvoj eGovernmentu v ČR brzdí časté střídání úředníků odpovědných za ICT

Diplomová práce roku 2013 startuje

Priority efektivního čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě

Digitální Česko 2.0 podpoří hospodářský růst ČR

Svatoslav Novák zvolen prezidentem ICT Unie na další tříleté období

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS členem ICT Unie

Snahy o regulaci internetu rozdělují světové mocnosti

Regulace internetu na programu konference WCIT-12

Elektronická fakturace bez elektronických značek přináší možná rizika

VERA je novým členem ICT Unie

Znalecký ústav APOGEO Esteem je novým členem ICT Unie

ICT Unie a ČNFeH kritizují podobu zadání tendru na elektronizaci zdravotnictví v ČR

Diplomová práce roku 2012: soutěž zná své vítěze

Superurednik.cz: kampaň ICT Unie chce zvrátit negativní trendy ve využívání ICT v Česku