logo

Manažeři firem nejsou spokojeni se stavem elektronizace veřejné správy v ČR

Podle průzkumu ICT Unice je se stavem elektronizace veřejné správy v ČR spokojeno pouhých 13 procent manažerů firem. Průzkumu se zúčastnili zástupci velkých, středních a malých firem z různých oborů.

Necelá sedmina zástupců vedení firem vyjádřila spokojenost se stavem elektronizace veřejné správy v Česku. Naopak nespokojena či velmi nespokojena je dohromady téměř polovina, tj. 47 procent respondentů.

Podle více než poloviny manažerů v ČR, konkrétně 54 procent, případné zastavení projektů elektronizace veřejné správy negativně ovlivní další vývoj tuzemské ekonomiky. To jsou některá zjištění z průzkumu ICT Unie.

Průzkum zaměřený na názory týkající se elektronizace veřejné správy, konkurenceschopnosti či podpory oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) ze strany státu byl realizován na reprezentativním vzorku 100 společností v ČR. Zúčastnili se jej představitelé velkých, středních i malých firem z různých oborů.

"Alarmujícím zjištěním je, že nespokojenost s úrovní elektronizace veřejné správy v naší zemi vyjadřují zejména velké a střední firmy. Pro celkové zvýšení konkurenceschopnosti stát zatím udělal dost málo - vláda koncem září schválila strategii konkurenceschopnosti ČR a je načase začít na jejím naplňování intenzivně pracovat", zdůrazňuje Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Vybraná zjištění průzkumu podrobněji

Elektronizace veřejné správy:

Konkurenceschopnost ČR:

Podpora státu rozvoji ICT:

Odchod IT specialistů do zahraničí:

Další články k tématům - egovernment - elektronizace - EU - ICT - průzkum - vývoj - Svatoslav Novák

Článek ze dne 16. listopadu 2011 - středa

Další články od ICT UNIE o.s.