logo

NPR ČR 2012: Národní program reforem opomíjí důležitost oblastí ICT

ICT Unie upozorňuje, že připravovaný Národní program reforem ČR klade malý důraz na rozvoj a podporu ICT, především pokud jde o oblast služeb s vysokou přidanou hodnotou. Přitom právě na ně by se Česko mělo orientovat, aby uspělo v náročné globální konkurenci.

Odpovědnost za zpracování Národního programu reforem (NPR) má Úřad vlády ČR, který je také gestorem naplňování Strategie Evropa 2020, tj. hlavní hospodářské reformní agendy EU, na úrovni České republiky. Národní program reforem, konkrétně jeho aktualizace pro rok 2012, má být v polovině dubna odeslána Evropské komisi do Bruselu.

ICT Unie se na Úřadu vlády jako odborný subjekt za oblast informačních a komunikačních technologií účastní diskuzí týkajících se NPR. Zpracovatelům poskytl řadu doporučení a připomínek, které byly zčásti akceptovány. Přesto však ICT Unie důrazně upozorňuje, že poslední verze Národního programu reforem se koncentruje především na strojírenský průmysl. NPR bere jen v minimální míře v úvahu hluboké a dynamické změny světového hospodářského modelu, který je založen na digitálních technologiích a jehož páteří jsou digitální služby.

ICT Unie opakovaně upozorňuje vládu na nebezpečí vyplývající z nedocenění ICT jako významného prvku pro zvyšování konkurenceschopnosti země, zvyšování HDP a v rámci projektů eGovernmentu i zajištění efektivní a štíhlé veřejné správy. Současně ICT Unie zdůrazňuje nutnost toho, aby stát vytvářel podmínky pro rozvoj sektoru služeb a přeměny ekonomického modelu z výrobního na znalostní.

"To platí samozřejmě i v ICT, kde ’montovny’ musí ustoupit ’mozkovnám’. Pro budoucí úspěch ČR je třeba investovat do center sdílených služeb, vývojových a inovačních středisek, výzkumu a návazné výroby vyspělých technologií a také do špičkového vzdělání, které bude v souladu s nároky moderní společnosti", prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Česká republika již v současné době těží z ICT více než z automobilového průmyslu, který je tradičně považován za "tahouna" tuzemské ekonomiky. To dokazují nedávno publikované informace Českého statistického úřadu. Například v roce 2010 dosáhl vývoz ICT zboží z ČR hodnoty 380 miliard Kč, zatímco vývoz automobilů 239 miliard Kč.

V kategorii vývozu ICT zboží, do níž patří počítače, IT a telekomunikační zařízení a elektronika, bylo Česko v roce 2010 v rámci EU na čtvrtém místě (za Nizozemskem, Spolkovou republikou Německo a Maďarskem).

Problémem produkce ICT zboží v ČR je však její poměrně nízká přidaná hodnota. Řada mj. zahraničních společností zde má výrobní závody, které slouží „jen“ k montáži produktů z dodaných komponent. Některé tyto firmy z ekonomických důvodů již přesunují výrobu "dále na východ", případně o tom reálně uvažují.

Další články k tématům - eGovernment - EU - ICT - počítač - Svatoslav Novák

Článek ze dne 29. března 2012 - čtvrtek

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC

Koaliční smlouva přináší některé pozitivní záměry pro oblast ICT

Fungování státního ICT politici ve volební kampani ignorují nebo zjednodušeně využívají

Soutěž ICT Diplomová práce roku s rekordním zájmem studentů

Siemens Convergence Creators je novým členem ICT Unie

Rozvoj eGovernmentu v ČR brzdí časté střídání úředníků odpovědných za ICT

Diplomová práce roku 2013 startuje

Priority efektivního čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě

Digitální Česko 2.0 podpoří hospodářský růst ČR

Svatoslav Novák zvolen prezidentem ICT Unie na další tříleté období

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS členem ICT Unie

Snahy o regulaci internetu rozdělují světové mocnosti

Regulace internetu na programu konference WCIT-12

Elektronická fakturace bez elektronických značek přináší možná rizika

VERA je novým členem ICT Unie

Znalecký ústav APOGEO Esteem je novým členem ICT Unie

ICT Unie a ČNFeH kritizují podobu zadání tendru na elektronizaci zdravotnictví v ČR

Diplomová práce roku 2012: soutěž zná své vítěze

Superurednik.cz: kampaň ICT Unie chce zvrátit negativní trendy ve využívání ICT v Česku