logo

NPR ČR 2012: Národní program reforem opomíjí důležitost oblastí ICT

ICT Unie upozorňuje, že připravovaný Národní program reforem ČR klade malý důraz na rozvoj a podporu ICT, především pokud jde o oblast služeb s vysokou přidanou hodnotou. Přitom právě na ně by se Česko mělo orientovat, aby uspělo v náročné globální konkurenci.

Odpovědnost za zpracování Národního programu reforem (NPR) má Úřad vlády ČR, který je také gestorem naplňování Strategie Evropa 2020, tj. hlavní hospodářské reformní agendy EU, na úrovni České republiky. Národní program reforem, konkrétně jeho aktualizace pro rok 2012, má být v polovině dubna odeslána Evropské komisi do Bruselu.

ICT Unie se na Úřadu vlády jako odborný subjekt za oblast informačních a komunikačních technologií účastní diskuzí týkajících se NPR. Zpracovatelům poskytl řadu doporučení a připomínek, které byly zčásti akceptovány. Přesto však ICT Unie důrazně upozorňuje, že poslední verze Národního programu reforem se koncentruje především na strojírenský průmysl. NPR bere jen v minimální míře v úvahu hluboké a dynamické změny světového hospodářského modelu, který je založen na digitálních technologiích a jehož páteří jsou digitální služby.

ICT Unie opakovaně upozorňuje vládu na nebezpečí vyplývající z nedocenění ICT jako významného prvku pro zvyšování konkurenceschopnosti země, zvyšování HDP a v rámci projektů eGovernmentu i zajištění efektivní a štíhlé veřejné správy. Současně ICT Unie zdůrazňuje nutnost toho, aby stát vytvářel podmínky pro rozvoj sektoru služeb a přeměny ekonomického modelu z výrobního na znalostní.

"To platí samozřejmě i v ICT, kde ’montovny’ musí ustoupit ’mozkovnám’. Pro budoucí úspěch ČR je třeba investovat do center sdílených služeb, vývojových a inovačních středisek, výzkumu a návazné výroby vyspělých technologií a také do špičkového vzdělání, které bude v souladu s nároky moderní společnosti", prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Česká republika již v současné době těží z ICT více než z automobilového průmyslu, který je tradičně považován za "tahouna" tuzemské ekonomiky. To dokazují nedávno publikované informace Českého statistického úřadu. Například v roce 2010 dosáhl vývoz ICT zboží z ČR hodnoty 380 miliard Kč, zatímco vývoz automobilů 239 miliard Kč.

V kategorii vývozu ICT zboží, do níž patří počítače, IT a telekomunikační zařízení a elektronika, bylo Česko v roce 2010 v rámci EU na čtvrtém místě (za Nizozemskem, Spolkovou republikou Německo a Maďarskem).

Problémem produkce ICT zboží v ČR je však její poměrně nízká přidaná hodnota. Řada mj. zahraničních společností zde má výrobní závody, které slouží „jen“ k montáži produktů z dodaných komponent. Některé tyto firmy z ekonomických důvodů již přesunují výrobu "dále na východ", případně o tom reálně uvažují.

Další články k tématům - eGovernment - EU - ICT - počítač - Svatoslav Novák

Článek ze dne 29. března 2012 - čtvrtek

Další články od ICT UNIE o.s.

Snahy o regulaci internetu rozdělují světové mocnosti

Regulace internetu na programu konference WCIT-12

Elektronická fakturace bez elektronických značek přináší možná rizika

VERA je novým členem ICT Unie

Znalecký ústav APOGEO Esteem je novým členem ICT Unie

ICT Unie a ČNFeH kritizují podobu zadání tendru na elektronizaci zdravotnictví v ČR

Diplomová práce roku 2012: soutěž zná své vítěze

Superurednik.cz: kampaň ICT Unie chce zvrátit negativní trendy ve využívání ICT v Česku

Provoz systému základních registrů veřejné správy není dosud smluvně zajištěn

Diplomová práce roku 2012: v soutěži se utká o vítězství téměř sto studentů

10 důvodů pro vypnutí ICT v ČR

Nepovedené ICT projekty ve veřejné správě

Stavíme informační systém

ARTIN a INVEA-TECH se staly členy ICT Unie

Seznam.cz členem do ICT Unie

Diplomová práce roku 2012: soutěž na podporu spolupráce mezi vysokoškolským prostředím a komerční sférou

CompuGroup Medical členem ICT Unie

CoolPeople a DAIN: noví členové ICT Unie

eHealth se v Česku prosazuje

CoolPeople a DAIN: noví členové ICT Unie

Elektronická fakturace v EU: ICT Unie se zapojuje do činnosti Evropského fóra pro e-fakturaci

Sdílené ICT služby přinesou vyšší efektivitu i úspory ve veřejné správě

NPR ČR 2012: Národní program reforem opomíjí důležitost oblastí ICT

Vítězné projekty soutěže IT Projekt roku 2011

ICT Unie vyzývá vládu k odborné diskusi o dohodě ACTA

HP je novým členem ICT Unie

SAP je novým členem ICT Unie

ICT Unie a Úřad průmyslového vlastnictví uzavřely memorandum o spolupráci