logo

Rozvoj e-governmentu i další inovativní projekty musí pokračovat

ICT Unie přikládá zásadní význam pokračování již probíhajících i plánovaných projektů směřujících k efektivně fungující a elektronizované veřejné správě. Je také nutná koncepční podpora investic do rozvoje ICT v ČR ze strany vlády i širší politické reprezentace.

"Věříme, že projekty v oblasti e-governmentu, zejména vybudování základních registrů veřejné správy a návazných aplikací, budou úspěšně dokončeny a významně zjednoduší agendy státu," prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

"Z toho následně bude profitovat nejen celá podnikatelská sféra, ale i běžný občan." Jak dále upozorňuje Svatoslav Novák, proklamace současné vlády i konkrétní prohlášení jejích představitelů vzbuzují naději, že tato oblast nebude odsunuta na periferii zájmu nebo vystavena drastickým úsporným opatřením.

Svědčí o tom například vystoupení premiéra Petra Nečase před delegáty Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR (zúčastnila se jej i ICT Unie), které se uskutečnilo 13.9. 2010 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Mezi šesti klíčovými oblastmi, na něž se vláda hodlá soustředit, premiér uvedl i "rozvoj infrastruktury, včetně dopravy, telekomunikací, energetiky, e-governmentu apod."

ICT Unie komunikuje s politickou reprezentací a např. v rámci činnosti svých pracovních skupin dává doporučení pro rozvoj klíčových oblastí souvisejících s ICT.

V průběhu října uspořádá na půdě Parlamentu ČR seminář, jehož cílem bude mj. podrobněji seznámit poslance a senátory se stanovisky expertů ICT Unie ohledně strategického směřování naší země a možných forem podpory rozvoje ICT sektoru. Ty byly rámcově zformulovány v programovém dokumentu nazvaném "Strategie ICT průmyslu v České republice" s podtitulem "Zvýšení konkurenceschopnosti ČR pomocí ICT".

Další články k tématům - egovernment - ICT - infrastruktura - investice - podpora - rozvoj - seminář - Svatoslav Novák

Článek ze dne 4. října 2010 - pondělí

Další články od ICT UNIE o.s.