logo

Vodafone se stává členem ICT Unie

Členská základna ICT Unie se rozrůstá o další významný subjekt - společnost Vodafone Czech Republic. Vzájemná spolupráce probíhá již delší dobu, řádným členem ICT Unie se tento telekomunikační operátor stal od srpna 2011.

Vodafone tak získává možnost podílet se na formulování strategie budování informační společnosti v České republice a přispívat k trvalému zvyšování konkurenceschopnosti země. Jako důležitý člen ICT Unie může být spolutvůrcem návrhů zásadních reforem, legislativních opatření či doporučení zaměřených na rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) v ČR, podílet se na připomínkování zákonů i dalších strategických dokumentů souvisejících s oborem a optimálním fungováním trhu. Vodafone již v minulosti s ICT Unií úzce spolupracoval, například na vytvoření pravidel pro přenositelnost telefonních čísel.

"Členství v ICT Unii je logický krok, protože už dlouho nejsme jen telekomunikační společnost, ale nabízíme našim zákazníkům i další služby z oblasti ICT. Příkladem je konvergované komunikační řešení Vodafone OneNet nebo Vodafone Firma online, v rámci níž zřizujeme podnikatelům i kompletní webovou prezentaci", říká Colin Shea, viceprezident pro strategii Vodafone.

"Vážíme si rozhodnutí společnosti Vodafone stát se členem ICT Unie. Je to pro nás potvrzení skutečnosti, že naše sdružení je silné nejen počtem svých členských firem, ale i konkrétními aktivitami, které dlouhodobě vyvíjí. Tímto jsme ‚zkompletovali‘ účast všech hlavních mobilních operátorů v našem sdružení", prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Další články k tématům - ICT - OneNet - telefonie - Colin Shea - Svatoslav Novák

Článek ze dne 16. srpna 2011 - úterý

Další články od ICT UNIE o.s.