logo WIA spol. s r. o.
Filip Malina

Filip Malina

CEO společnosti WIA

LinkedIn

Apelujeme na systematický postup a tvorbu regulérní legislativy, která jasně určí odpovědnost za rozhodování o blokování jakýchkoliv zdrojů. Rozhodování o tom, které dezinformační weby budou vypnuty operátorům, jako komerčním subjektům, nepřísluší a necítíme se k tomu kompetentní.

Respektujeme doporučení státních institucí, uvědomujeme si závažnost situace, ale aktivní by měl být určitě právě stát. Je nutné, aby zákonodárci rychle vymezili právní rámec, který umožní bránit se proti nepravdivým informacím, aniž by se přitom potíral princip svobody slova a tisku.

Vyzýváme proto stát, aby ihned nastavil, jak proti dezinformacím ze zákona postupovat, a upřesnil jejich definici, aby nedocházelo k pochybnostem a různorodému výkladu.

Vláda by se měla rovněž aktivně a systematicky zasazovat o programy rozvoje zvyšování mediální gramotnosti Čechů, podporovat kvalitní nezávislá média a tím celkově přispět k dlouhodobému posilování důvěry v demokracii.

Pokud se chceme vyhnout ohrožení, měli bychom si především udělat pořádek ve svých heslech. Nikdy bychom neměli stejné heslo používat na více místech, aby v případě jeho prolomení nedošlo k ohrožení více účtů. Hesla bychom měli také pravidelně měnit. Kdo to v poslední době nedělal, měl by si nyní hesla aktualizovat a nastavit si upozornění zase za rok.

Případně je možné využít správce hesel. Ten za vás vytvoří složitá náhodná hesla, která si přitom nebudete muset pamatovat. Softwarové společnosti také nepřetržitě vyvíjí nové typy ochrany proti přibývajícím druhům virů a útoků.

Uživatelé by si proto měli co nejčastěji aktualizovat svůj operační systém a antivirus, aby je ochránil proti nejnovějším hrozbám.

Synergické portfolio služeb, rozsáhlá infrastruktura a zkušení odborníci společnosti Casablanca INT, to jsou hodnoty, které posílí naše postavení operátora silně zaměřeného na poskytování vysoce efektivních telekomunikačních služeb firemní klientele.

Transakce je navíc podpořena i významnou personální změnou na pozici obchodního ředitele společnosti WIA. Od srpna ji bude zastávat Petr Šimpach, který dosud úspěšně vedl Obchodní oddělení Casablancy.