logo WIA spol. s r. o.

Blokování webů bez právního rámce ohrožuje svobodu projevu

Technologická a telekomunikační společnost WIA spolu s dalšími sdruženími vyzývají vládu k rychlé přípravě zákona o boji s dezinformacemi, který v české legislativě dosud chybí a současná kritéria pro definování dezinformací jsou přitom nejednoznačná.

Tento stav může ústit v kontraproduktivní regulování zpráv, postihování legitimních projevů a vyvstávají obavy o cenzuře tisku. Stát totiž ze dne na den postavil komerční subjekty do pozice arbitra, který by měl rozhodovat o vhodnosti obsahu. Zodpovědnost za blokování webů jim nenáleží a ani ji nevyhledávají.

"Apelujeme na systematický postup a tvorbu regulérní legislativy, která jasně určí odpovědnost za rozhodování o blokování jakýchkoliv zdrojů. Rozhodování o tom, které dezinformační weby budou vypnuty operátorům, jako komerčním subjektům, nepřísluší a necítíme se k tomu kompetentní. Respektujeme doporučení státních institucí, uvědomujeme si závažnost situace, ale aktivní by měl být určitě právě stát. Je nutné, aby zákonodárci rychle vymezili právní rámec, který umožní bránit se proti nepravdivým informacím, aniž by se přitom potíral princip svobody slova a tisku. Vyzýváme proto stát, aby ihned nastavil, jak proti dezinformacím ze zákona postupovat, a upřesnil jejich definici, aby nedocházelo k pochybnostem a různorodému výkladu. Vláda by se měla rovněž aktivně a systematicky zasazovat o programy rozvoje zvyšování mediální gramotnosti Čechů, podporovat kvalitní nezávislá média a tím celkově přispět k dlouhodobému posilování důvěry v demokracii," říká Filip Malina, CEO společnosti WIA poskytující technologické a telekomunikační služby pro domácnosti, firmy i instituce.

Projekt Rekonstrukce státu na svém webu také vyzývá vládu k boji s dezinformacemi a jeho legislativnímu ukotvení.

"Vypnutí webů na začátku invaze byl pochopitelný krok, pokud bychom ale měli vypínat dezinformační kanály i v budoucnu, musí k tomu vzniknout regulérní právní rámec a proces," doplňuje Miroslav Crha, analytik Rekonstrukce státu.

Vládu vyzval k akci dopisem také Výbor nezávislého ICT průmyslu, který sdružuje firmy a organizace působící v sektoru informačních a komunikačních technologií se zájmem na rozvoji digitálního průmyslu v České republice. Společnost WIA, která je členem výboru, s dopisem rovněž souhlasí.

Listina základních práv a svobod

Článek 17:

  1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
  2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  3. Cenzura je nepřípustná.
  4. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
  5. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Rozpor se zákonem o síťové neutralitě

Národní centrum kybernetických operací 25. 2. 2022 vyzvalo NIX.cz - společnost sdružující české i zahraniční poskytovatele internetových služeb, aby znemožnila přístup k dezinformačním stránkám, jejichž seznam nakonec vojenská tajná služba zaslala Českému rozhlasu.

Sdružení CZ.NIC pak 30. 3. 2022 na základě konzultace s vládním zmocněncem pro dezinformace Michalem Klímou blokaci prodloužilo o další měsíc.

Výzva státu směrem k operátorům se však dostává do rozporu se zákonem o síťové neutralitě, který je upraven v nařízení Evropské unie 2015/2120/EU.

Nekoordinovaně počiny politiků

Vláda podniká v souvislosti s novou legislativou konkrétní kroky, avšak její aktivita působí poněkud nekoordinovaně a zmatečně. Ve vyjádření pro iRozhlas již podle Michaela Klímy ministerstvo spravedlnosti a legislativní rada vlády připravuje novou legislativu a hledají se způsoby řešení situace.

Vicepremiér vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš však podle iRozhlas ještě nedávno o vzniku právního rámce nevěděl - viz článek: Stát odmítá říct, které weby a proč nechal vypnout. Vláda připraví zákon proti dezinfu, Bartoš o něm neví.

Česká legislativa nezná pojem dezinformace

Aktuální situace ukázala, jak je česká legislativa a celkově společnost na podobné problémy nepřipravená. Stěžejní bude v tuto chvíli okamžité konání vlády. Ta se už v lednu ve svém programovém prohlášení zavázala, že do konce letošního roku vznikne platforma pro efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám.

Její potřeba je však okamžitá!

Blokování webů jako krajní řešení

Zavírání dezinformačních a konspiračních webových stránek by mělo být podle WIA až poslední možností, jak odvrátit negativní působení škodlivých a nepravdivých sdělení. Pravidla pro identifikaci a posuzování dezinformací nikdy nebudou stoprocentní a nepodaří se zachytit všechny lživé příspěvky.

Důležitou roli pak v mediální oblasti zastává také sama společnost, která se může podílet na ověřování informací a bojkotování dezinformačních zdrojů. Ať už se jedná přímo o občany jako takové, nebo factcheckingové organizace jako např. hnutí Čeští elfové.

Významnou autoritou bude v tomto ohledu stát!

Článek WIA spol. s r. o. ze dne čtvrtek 14. dubna 2022

Další články od WIA spol. s r. o.