logo Merz s.r.o.
Jiří Merz

Jiří Merz

Jednatel společnosti Merz

LinkedIn

Hlavními přínosy našeho řešení je možnost online sledování vytížení jednotlivých pracovišť a stavu zakázek v reálném čase, evidence prostojů k následným analýzám, získání kvalitních dat pro plánování výroby a zpřesňování norem, včetně osvobození mistrů od stávající administrativy.

Dalším přínosem je zpřístupnění výrobních reportů přes webové rozhraní, získání kvalitních dat pro ERP systém a vytvoření infrastruktury pro komplexní výrobní informační systém.

Cílem implementace nového informačního systému je především umožnění managementu společnosti SEPOS mít kdykoliv a odkudkoliv online přehled o dění ve výrobě a zajištění kvalitních dat pro historický přehled o skutečné výkonnosti zařízení a obsluhy, dostupnosti zařízení a stavu zakázek.

Dalším cílem je nabídnout obsluze uživatelsky přívětivý dialog a přehledný souhrn informací k zakázce a výkonu.

Po zhruba 6 měsících jsme se společnými silami dopracovali k vytvoření nástroje pro technology společnosti Magna, díky kterému mohou sledovat celý průběh procesu. Dokážou identifikovat situace, které vedly k tvorbě vadného výrobku a jsou schopni kontrolovat například i výpadky komunikace mezi PC nebo rozložení teplot v předehřevu.

Navíc díky aplikaci MerzMagnaReport jsou technologové schopni také rozdělovat druhy vad a zjistit, kolik kusů bylo špatných kvůli výpadku komunikace nebo třeba špatnému želírování.

V devadesátých letech jsme objevovali možnosti programovatelných řídicích automatů, které u nás do té doby nebyly. Snažil jsem se sem přenést zkušenosti, které jsem získal během dvou let práce v Německu. Začínali jsme přímým řízením výrobních strojů, a to hlavně ve strojírenství. Jedním z prvních významných zákazníků byla společnost Preciosa s projektem na broušení skleněných korálků na 18 strojích.

Systém SCADA Aspic jsme vyvinuli nejen pro vlastní potřebu, ale také proto, že na trhu existovala silná poptávka po spolehlivém a cenově dostupném systémovém SCADA nástroji.

Velice si rozšíření spolupráce se společností EPCE vážíme. Je to pro nás odměna i závazek poskytovat naše produkty a služby vždy v maximální kvalitě, pro dobro našich partnerů.