logo Merz s.r.o.

MES Merz pomůže řídit výrobní procesy PBS INDUSTRY

MERZ s.r.o. implementuje pro společnost PBS INDUSTRY svůj výrobní informační systém MES Merz, který bude sledovat zakázky na základě manuálních elektronicky podporovaných odvodů hotové výroby.

V první etapě projektu implementace výrobního informačního systému MES Merz se jedná o vybudování infrastruktury a vytvoření základního řešení pro provoz výrobních oddělení.

Řešení zohledňuje i další etapy, které počítají s nasazením do dalších provozů a případným rozšířením funkcionalit - například o sledování výkonnosti a dostupnosti strojních zařízení - automatizovaný sběr dat, řešení tzv. neshod, eskalace alarmů a bezpapírová dílna - elektronické checklisty, elektronická dokumentace, kvalifikační matice apod.

"Hlavními přínosy našeho řešení je možnost online sledování vytížení jednotlivých pracovišť a stavu zakázek v reálném čase, evidence prostojů k následným analýzám, získání kvalitních dat pro plánování výroby a zpřesňování norem, včetně osvobození mistrů od stávající administrativy. Dalším přínosem je zpřístupnění výrobních reportů přes webové rozhraní, získání kvalitních dat pro ERP systém a vytvoření infrastruktury pro komplexní výrobní informační systém," upřesňuje Jiří Merz, jednatel společnosti MERZ.

Pro PBS INDUSTRY tento projekt představuje jeden z dalších kroků na cestě k zefektivnění výrobních procesů a přináší možnost zkvalitnění služeb zákazníkům, zejména v oblasti jakosti a termínů dodávek.

PBS INDUSTRY

PBS INDUSTRY, a.s. je dynamicky se rozvíjející kvalitní výrobce i dodavatel produktů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti energetických a teplárenských celků. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s profesionálním přístupem k zákazníkům, vybavenými moderní technikou. Strategie společnosti je postavena na dlouhodobé spolupráci s partnery nejenom směrem k zákazníkům, ale také k dodavatelům.

Další články k tématům - administrativa - analýza - ERP - infrastruktura - výroba - Jiří Merz

Článek Merz s.r.o. ze dne úterý 5. ledna 2016

Další články od Merz s.r.o.