logo Merz s.r.o.

Aplikace MerzMagnaReport snižuje zmetkovitost výroby umělé kůže o 40%

Společnost Magna Exteriors Interiors Bohemia vyrábí ve svém závodě v Libáni umělé kůže pomocí SLUSH technologie, při které však docházelo k častému výskytu zmetků. Díky aplikaci Merz se podařilo zmetkovitost výroby snížit o 40%.

Po podrobných analýzách a sledování jednotlivých výrobních operací se odborníkům společnosti Merz podařilo příčinu zvýšené zmetkovitosti odhalit. Z důvodu špatné a nejasné regulace zářičů docházelo k nerovnoměrnému ohřevu forem, které se pro výrobu umělých kůží používají. Na některých místech formy nebyly dostatečně prohřáté a to způsobovalo chyby na výsledném výrobku.

Na základě těchto zjištění byla vytvořena aplikace MerzMagnaReport, která celý proces předehřevu a výroby kůží monitoruje a vyhodnocuje, čímž umožnila během roku 2014 snížit zmetkovitost na lince SLUSH v libáňském závodě o 40 %.

"Po zhruba 6 měsících jsme se společnými silami dopracovali k vytvoření nástroje pro technology společnosti Magna, díky kterému mohou sledovat celý průběh procesu. Dokážou identifikovat situace, které vedly k tvorbě vadného výrobku a jsou schopni kontrolovat například i výpadky komunikace mezi PC nebo rozložení teplot v  předehřevu. Navíc díky aplikaci MerzMagnaReport jsou technologové schopni také rozdělovat druhy vad a zjistit, kolik kusů bylo špatných kvůli výpadku komunikace nebo třeba špatnému želírování," řekl k úspěšnému projektu Jiří Merz, jednatel společnosti Merz.

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.

Společnost Magna Exteriors & Interiors Bohemia je od května roku 2009 součástí globální společnosti Magna operující ve více než 25 zemích světa s celkovým počtem zaměstnanců přesahujících 72 tisíc. Společnost Magna je světově uznávaným výrobcem a dodavatelem komponentů a systémů pro automobilový průmysl.

Další články k tématům - analýza - výroba - zaměstnanci - zmetkovitost - Jiří Merz

Článek Merz s.r.o. ze dne čtvrtek 11. června 2015

Další články od Merz s.r.o.