logo S&T CZ s.r.o.
Kamil Krus

Kamil Krus

Ggenerální ředitel společnosti S&T CZ

nic

Přechodem do cloudu Office 365 jsme agentuře CzechInvest pomohli zefektivnit a zabezpečit komunikaci, a to bez nutnosti rozšiřování jejich IT infrastruktury. Naopak náklady oproti původnímu on-premise prostředí se snížily až o 30 procent.

Podařilo se například zjednodušit interní procesy, snížit náklady na pořízení softwarových licencí, obnovu a údržbu IT infrastruktury.