logo Pumpedu s.r.o.
Martina Dubcová

Martina Dubcová

Spolumajitelka společnosti Pumpedu

LinkedIn

Do projektu MPSV Jsem v kurzu jsme se zapojili s Pumpedu na jaře letošního roku. Začátek byl náročný. Nikdo nevěděl, jaké kurzy budou schvalovány a na co přesně lze dotaci získat. Úředníci na úřadech práce, pod které projekt spadá, neměli přesné zadání. Školení prošlo u jednoho úředníka, ale u druhého bylo pro jiného uchazeče zamítnuto. Někteří zájemci se pokoušeli žádat 2x - 4x a vždy byli ÚP zamítnuti. Pracovníků na úřadě práce mi bylo líto. S IT nemají zkušenosti a najednou museli rozhodovat, jaký kurz do digitalizace spadá a jaký ne.

V té době jsem si říkala, zda je to opravdu projekt, ve kterém chceme být zapojeni. Nicméně celková vize projektu se shoduje s našimi cíli. MPSV a jednotlivé ÚP však ale postupně zlepšují celkovou komunikaci se vzdělávacími partnery.

Lidé na úřadech jsou již také více kvalifikovaní a snaží se společně s námi řešit vzniklé problémy. Zlepšila se také informovanost a pro jednotlivé regiony byly doplněny kontaktní osoby. Nakonec se z toho stal skvělý projekt.