logo Neogenia s.r.o.
Ondřej Švrček

Ondřej Švrček

Obchodní ředitel společnosti Neogenia

LinkedIn

Velmi nás těší, že obce objevily nový způsob direct komunikace se svými občany. Ze služby jsou nadšeni a my jim chceme umožnit využívat ji na 100%. A v tom nám pomůže Andrea Leová, pro kterou jsme zbudovali neobyčejný pracovní post a stala se naším komunikačním stratégem.

Bude starostům k dispozici v případě otázek a pomůže městům a obcím ve sběru kontaktů a efektivitě odesílání zpráv. Věříme, že tato pomoc městům a obcím ještě více ulehčí přechod na moderní styl komunikace.

Veletrhy jsou místem, kde můžeme odborné i laické veřejnosti prezentovat nejnovější trendy v odvětví inteligentních technologií. Překvapil nás mimořádný zájem evropských i mimoevropských zákazníků o naše produktové novinky.

Potvrdil se nám tak strategický záměr společnosti zpřístupňovat technologie určené pro B2B segment trhu.

V současné době máme z tohoto segmentu několik desítek klientů, jejich počet ovšem letos výrazně narostl. Informační SMS představují totiž nejjednodušší způsob, jak dostat mezi návštěvníky lyžařských středisek rychlou zprávu - například o blížícím se nebezpečí. Provozovatelé to navíc využívají jako svoji konkurenční výhodu.

Zaslat SMS lze přitom nejen těm, kteří sdělili své telefonní číslo, ale také všem, kteří se nacházejí v určité oblasti - tedy například na sjezdovce.

Cena je nastavena tak, aby dokázala konkurovat ostatním nástrojům výkonnostního marketingu. Na základě typu kontraktu může pronájem jednoho spotu začínat na 150 korunách. Předpokládáme tedy, že výkonnostní proximity kampaně se mohou brzy stát žádanou součástí marketingového mixu.

Instalace zařízení je totiž velmi rychlá a nenáročná na provoz či údržbu a výsledky jsou okamžitě vyhodnotitelné.

Sledujeme zvyšující se poptávku po SMS zprávách v rámci interní komunikace. Mezi subjekty, které SMS zprávy nově využívají, patří například soudy, které informují své zaměstnance o časových harmonogramech při jednotlivých řízeních nebo několik dopravních podniků, které informují řidiče o nenadálých událostech. Dále jsou ve větším množství zastoupeny také nemocnice a zdravotnická zařízení, vysoké školy nebo subjekty státní správy.

Nejčastěji jsou SMS zprávy využívané v době záplav, kdy pomáhají organizovat evakuacím záchranné práce a koordinovat činnost jednotlivých zasahujících útvarů. Používají se i v případě vichřic, smogu nebo úniků nebezpečných látek do ovzduší.

Kromě toho se ze SMS zprávy stává nástroj pro dialog - například v podobě anket nebo průzkumů. Odpovědi, které příjemci na základě přijaté SMS zprávy odešlou, je totiž možné evidovat a není problém je vyhodnocovat.