logo Sophia Solutions, s.r.o.
Pavel Jirůtka

Pavel Jirůtka

Team Leader HCM společnosti Sophia Solutions

LinkedIn

Věřím, že spojení týmu Sophia Solutions se společností AKT nám pomůže výrazně zvýšit rozsah a kvalitu služeb poskytovaných klientům v České republice a na Slovensku a ještě významnějším způsobem je podporovat na jejich cestě k digitální HR transformaci.

Talent Management tak představuje proces budování, měření a rozvoje kompetencí potřebných pro udržení konkurenční výhody společnosti. Tento proces časově zahrnuje celou dobu práce u dané společnosti a často i dobu zaměstnání předcházející. Takto definovaný Talent Management většinou nenachází dostatečnou podporu v HR informačních systémech.

Ty jsou zpravidla budovány tradičním způsobem - kombinací systémů orientovaných na jednotlivé procesy, jako jsou evidence zaměstnanců, mzdová agenda, docházka, hodnocení zaměstnanců apod.

Věříme, že toto ocenění naší práce nám pomůže ještě intenzivněji podporovat inovativní řešení SAP na českém trhu a poskytovat našim zákazníkům špičková řešení, díky kterým mohou dosahovat vyšší efektivity a lepších výsledků při práci s tou největší hodnotou, kterou mají k dispozici - lidským kapitálem.