logo itself s.r.o.
Radek Bednář

Radek Bednář

Technický ředitel společnosti itself

LinkedIn

Impulzem pro nové inovace byl stále se zvyšující provoz na tranzitní trase Praha - Ivančice, kde došlo k navýšení přenosové rychlosti v první fázi.

S takto připravenou infrastrukturou a nejmodernější technologií v zádech jsme ihned připraveni vyhovět vyšším požadavkům na přenosovou soustavu bez nutnosti omezení stávajícího provozu či finančně i časově náročné výstavby nových rozvodů.

Zákazníci itself s.r.o. se mohou spolehnout, že jejich zařízení jsou umístěna v moderním datacentru s vhodně nastavenými procesy a efektivními bezpečnostními opatřeními.

Od samotného zabezpečení budovy a systému přístupových oprávnění, přes dostatečný počet záložních zdrojů energie jako jsou UPS a diesel generátory, až po požární a poplachový systém a pravidelnou údržbu všech technologických zařízení.