logo Novicom, s.r.o.
Vladimír Karas

Vladimír Karas

Security Consultant společnosti Novicom

LinkedIn

Účastníci se vzdělávají formou přednášek a seminářů, a dále řešením reálných pracovních úkolů, sdílením trendů, případových studií a předáváním osobních zkušeností z praxe. Kurzy jsou koncipované tak, aby se absolventi seznámili s teorií, a poté byli schopni získané znalosti promítnout do reálné praxe.

Nabídka kurzů reaguje na aktuální legislativní, metodické a technické povinnosti, a na potřeby a trendy na trhu.