logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Otevřený, bezpečný a pro občany přínosný úřad musí být založen na fungujícím integrovaném informačním systému, který přijímá a zpracovává vstupy od občanů a poskytuje jim informace založené na procesním zpracování agend.

Téma otevřeného úřadu a úplného elektronického podání v posledním období doslova hýbe veřejnou správou. Často se setkáváme s představou, že otevřeného úřadu je dosaženo zveřejněním chytrých formulářů a poskytnutím informací na portálu občana. Tato představa je ovšem velmi zjednodušující.

Úplné elektronické podání (ÚEP) je nutné vnímat jako uzavřený proces, který z pohledu občana začíná podáním a končí poskytnutím informací o vyřízení podání. Uskutečněné podání automaticky vstoupí do agendového systému, který vytěží data z podání, podpoří proces jeho zpracování a poskytuje průběžné informace o stavu vyřizování. Spisová služba plní roli evidence došlého podání a dalších dokumentů odesílaných nebo přijímaných v průběhu jeho vyřizování.

Zpracování podání i zpracování agend jako takové musí být procesně orientované, aby bylo možné sledovat průběh zpracování a poskytovat odpovídající informace občanům i dovnitř úřadu. Poskytovat informace občanům pak lze prostřednictvím portálu občana a aktivním rozesíláním informačních zpráv. Informace poskytuje agendový systém v návaznosti na zpracování agend, ať již jde o reakci na podání nebo o průběžnou činnost, např. vyměření poplatku.

Poskytnutí skutečně osobních informací, tj. informací určených konkrétnímu občanovi, je podmíněno bezpečným rozpoznáním identity občana, který k informacím přistupuje. Toho lze dosáhnout registrací občana na úřadu nebo lépe využitím budované národní ověřovací autority (NIA).

Samotné rozpoznání identity občana pro poskytnutí informací nestačí - je nutné bezpečně a automaticky propojit identitu s agendovými daty občana, která jsou oddělená po jednotlivých agendách. Bezpečnost proto nezahrnuje jen spolehlivé ověření občana, ale také spolehlivé vyhledání jeho dat v agendovém systému.

Integrovaný informační systém úřadu je nezbytnou podmínkou pro dosažení efektivně fungujícího otevřeného úřadu. Jeho základem je pak agendový systém podporující procesní zpracování agend, např. agendový systém PROXIO.

Další články k tématům - agenda - automatizace - bezpečnost - evidence - formuláře - ověřování - ÚEP - úřad

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne pondělí 21. listopadu 2016

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO