logo Národní knihovna ČR

Digitalizace začíná: prováděcí projekt Národní digitální knihovny je schválen

Řídící výbor projektu akceptoval vypořádání připomínek k prováděcí dokumentaci projektu předložené generálním dodavatelem projektu společností Logica Czech Republic. Řídící výbor proto doporučil generálnímu řediteli NK ČR podepsat akceptační protokol.

"Jako podstatné jsme nakonec vyhodnotili čtyři připomínky, které jsme nyní po vzájemném vyjasnění vypořádali. Jsem přesvědčený, že se projekt podaří realizovat ve stanoveném harmonogramu", řekl ředitel Úseku digitálních fondů a technologií (IT) Národní knihovny ČR Tomáš Svoboda, který za projekt digitalizace Národní knihovny odpovídá.

Projekt digitalizace začíná

Dalším milníkem projektu je převzetí výkonných skenovacích strojů z výrobní haly ve švýcarském městě Ecublens, které poslouží k digitalizaci více než 300000 svazků z fondů Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny.

Skenery v hodnotě 44 mil. Kč budou umístěny v budovách depozitářů Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny. I po ukončení projektu budou sloužit k digitalizaci dalších titulů.

Skenery typu 4DigitalBooks DL-3003 budou do Národní knihovny ČR převezeny na přelomu února a března 2012 a po uskutečnění náročných provozních testů, převedou do konce roku 2014 více než 26 milionů stran titulů v Národní knihovně ČR a Moravské zemské knihovně do digitální podoby.

Připomínky k projektu digitalizace Národní knihovny

Připomínky zpracovávalo sedm pracovních skupin složených z odborníků různých institucí. Připomínek se sešlo několik set a týkaly se různých oblastí implementace projektu. Nejméně jich bylo k systémové bezpečnostní politice a nejvíce k oblasti dlouhodobé ochrany dat.

Připomínky měly různý charakter a větší část byla způsobena odlišnou terminologií odborníků na problematiku knihovnictví na straně zadavatele a IT odborníků na straně dodavatele. Některé připomínky se proto v různých modifikacích opakovaly.

Na konci procesu zůstaly jako závažné problémy vyžadující konkrétní technické řešení čtyři připomínky - a to:

Výše uvedené problémy dodavatel vyřešil uspokojivým způsobem, který se žádným způsobem nepromítne do navýšení rozpočtu projektu.

Projekt digitalizace Národní knihovny vznikl na základě Integrovaného operačního programu EU zaměřeného na digitalizaci relevantních dokumentů kulturní a historické hodnoty evropských knihoven. Tento program stanovuje jako kritéria pro čerpání dotace na prvém místě množství a kvalitu digitalizovaných dokumentů, čemuž odpovídala kritéria zadávací dokumentace projektu.

Takto nastavená vážená kritéria dle rozhodnutí komise jmenované ministrem kultury ČR nejlépe poskytla společnosti Logica Czech Republic, s. r. o., která ve vítězné nabídce uspěla především díky vysoké kvalitě nabízených digitalizačních přístrojů (skenerů) a kvalitou souvisejících služeb. V oblasti dlouhodobé ochrany dat rozhodl vítěz výběrového řízení využít produktu SAFE společnosti AiP Safe s.r.o., které bylo shledáno jako odpovídající výběrovým kritériím a finančnímu rozpočtu vyměřenému na tuto oblast.

Veškerá zadávací dokumentace je přístupná na webu projektu NDK, stejně jako hodnocení výběrové komise a nezávislého soudního znalce z oboru informačních technologií na webu projektu NDK.

Výběrová komise se skládala ze zástupců všech zainteresovaných institucí pokrývajících široké spektrum odborností nutné ke komplexní evaluaci předložených nabídek.

Členové výběrové komise pro projekt NDK:

Článek Národní knihovna ČR ze dne středa 11. ledna 2012

Další články od Národní knihovna ČR