logo

PoNaK: aplikace Národní knihovny pro chytré telefony

PoNaK - Poklady Národní knihovny České republiky - aplikace pro iPad, iPhone a Android přináší výběr nejvzácnějších dokumentů ze zdigitalizovaných sbírek Národní knihovny. výběry ze světově proslulých i méně známých vzácných děl dokumentárního dědictví lidstva.

"Nyní jsme zpřístupnili třicet vzácných rukopisů, barokních grafik, cestopisů a historických map z oblasti střední Evropy", říká Irena Maňáková, ředitelka Úseku komunikace Národní knihovny ČR.

Soubor obsahuje např. Kodex vyšehradský, rukopis spojovaný s aktem korunovace prvního českého krále Vratislava, nebo Velislavovu bibli, nejrozsáhlejší středoevropský iluminovaný rukopis z období středověku. Prohlédnout si můžete i vzácně dochovaná, historicky cenná díla, zapsaná do seznamu UNESCO Paměť světa (rukopisy české reformace nebo sbírku barokních univerzitních tezí) a dále historické mapy, iluminované rukopisy, cestopisy či význačná díla hudební.

"Vynikající digitální kopie upravené pro prezentaci v iPadu, iPhonu, iPodu a Androidu poskytují fascinující podívanou na tyto literární skvosty. Za prohlédnutí rozhodně stojí obrazový rukopis Codex pictoricus Mexicanus od českého jezuity Ignáce Tirsche nebo cestopis Relatio cuiusdam missionarii Austriaci catholici de itinere Asoviam et Taganrog", prozradil Tomáš Svoboda, ředitel Úseku digitálních fondů a technologií.

Vývoj aplikace provedla ve spolupráci s Národní knihovnou firma Kancelářské stroje s.r.o., která má bohaté zkušenosti s platformou a operačními systémy společnosti Apple. Obě strany měly v úmyslu zprovoznit aplikaci v krátkém čase. "Byla použita agilní metodika vývoje zahrnující průběžnou komunikaci mezi oběma stranami. Celková doba vývoje aplikace byla 4 měsíce", dodává Tomáš Svoboda.

Kromě zobrazení historických dokumentů přináší aplikace svým uživatelům také aktuální zprávy z Národní knihovny. Předpokládá se, že na základě zkušeností uživatelů bude probíhat další vývoj a přizpůsobování aplikace.

Aplikace je k dispozici ke stažení ze standardních úložišť aplikací pro platformy Apple a Android. "Jak vyplynulo z nedávné konference digitálních knihovníků ve Varšavě, je tento počin Národní knihovny ČR průkopnický a slouží jako inspirace pro další národní knihovny", uzavírá Tomáš Svoboda.

Další články k tématům - Android - Apple - iPad - iPhone - knihovna - konference - PoNaK - SmartPhone - Irena Maňáková - Tomáš Svoboda

Článek ze dne 22. listopadu 2011 - úterý

Další články od Národní knihovna ČR