logo

Integrace Canon a Océ v České republice a na Slovensku

Integrační proces probíhající v jednotlivých státech Evropy byl zahájen 1.1. 2013 také v České republice a na Slovensku. Obě země patří do druhé fáze EMEA integračního procesu, který v první fázi již úspěšně proběhl ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Nizozemí, Belgii a Itálii.

Cílem plné integrace Océ do společnosti Canon je vytvořit v jednotlivých státech a celé Evropě sjednocenou a efektivní společnost. Spojením předností Canon a Océ nově vytvoříme jak kompletní nabídku profesionálních tiskových technologií pro stávající i nové zákazníky, tak i lepší základy pro vyšší ziskovost a zvyšování tržeb v budoucnosti.

Tam, kde dnes pracují dvě samostatné společnosti, vznikne společnost nová, opírající se o silné stránky Canon i Océ a obě společnosti v ní budou mít své jasné místo.

Ladislav Paleček, Generální ředitel a jednatel společností Canon CZ a Canon Slovakia byl 29.11. 2012 jmenován vedoucím managerem integrace společností Canon a Océ v České republice a na Slovensku přičemž vlastní integrace začíná 1.1. 2013.

Hermann Anderl bude pokračovat v plnění svých stávajících povinností jako generální ředitel společnosti Océ v České republice a na Slovensku po celou dobu integračního procesu.

K zahájení integrace pan Ladislav Paleček uvedl: "Mám radost, že mohu být v čele této vzrušující proměny společností Canon a Océ. Je to počátek nové éry, ve které budeme našim zákazníkům schopni nabídnout rozšířené a vskutku komplexní portfolio produktů, servisu a služeb založené na znalostech a zkušenostech dvou vůdčích firem v oblasti tiskových řešení."

Další články k tématům - EMEA - integrace - portfolio - tisk - Ladislav Paleček - Hermann Anderl

Článek ze dne 16. ledna 2013 - středa

Další články od Océ-Česká republika, s.r.o.