logo

Průmyslová řešení pro oblast digitálního tisku

V týdnu od 25. do 28.9. 2012 společnost Océ ve svém předváděcím centru v Poingu u Mnichova představí průmyslová řešení pro oblast digitálního tisku proměnných dat, nakladatelskou činnost a obalový trh.

Show "Océ Production Printing drupa Follow-up Event" nechá nahlédnout do nových technologií, substrátů, trendů a obchodních modelů. Akce je následníkem veletrhu drupa a bude zaměřena zejména na průmyslová digitální tisková řešení ohlášená na mezinárodním veletrhu tiskových médií.

Océ portfolio pro jednotlivé tržní segmenty

"Paralelně s veletrhem drupa jsme zde v Poingu představili fantastické nové produkty a technologie", uvádí Sebastian Landesberger, Executive Vice President Commercial Printing. "Nyní je čas našim zákazníkům a návštěvníkům akce „drupa Follow-up Event“ ukázat přidanou hodnotu komplexních řešení Océ v různých tržních segmentech. Mohou sdílet své zkušenosti a profitovat z této příležitosti v oblasti vysokorychlostního tisku."

Océ uvede nejrychlejší technologii s tekutými tonery v oboru, zaměřenou na obalový průmysl

Technologie Océ InfiniStream je srovnatelná s ofsetem z hlediska kvality, produktivity a škály potisknutelných médií a navíc přidává flexibilitu digitálu. Je založena na nových homogenních barvivech a na mokrém přenosu obrazu bez působení tepla. Obě tyto inovace jsou příčinou vysoké produktivity, špičkové tiskové kvality a zlepšené provozní nákladovosti.

Nová digitální tisková architektura s využitím tekutých tonerů byla vyvinuta na základě ověřené ofsetové technologie - systém barevníků, zobrazovací válec a gumou potažený přenášecí válec - to vše umožňuje tisk na standardní ofsetové potahované i nepotahované papíry se vzhledem a kvalitou ofsetových tisků.

Koncept modulárních tiskových věží umožňuje využít rychlosti až 120 m/min při šíři tisku 28" (711 mm), což vede k produkci až 14400 listů B2 (resp. 7200 listů B1) za hodinu.

Díky bezešvým tiskovým válcům a zobrazovacímu procesu v reálném čase je možné tisknout plně variabilní délky formátů, včetně 70x100 cm, nebo listy formátu B1.

Dosaženy strategické milníky aliance

V rámci rozvíjející se aliance se společností manroland web systems bylo vyvinuto zařízení pro dokončování knih a signatur za tiskárnu Océ JetStream mono. Se svou vysokou mírou automatizace a centrálním kontrolerem na bázi formátu JDF/JMF nabízí tento systém vysokou produktivitu a snadnost použití.

Value Added Packaging days podporované aliancí PrintCity

Packaging (obalová technika) je nejrychleji se rozvíjejícím trhem digitálního tiskového průmyslu. Digitální tisk je, díky své schopnosti efektivního tisku malých a středních úloh, mikro-zónových a individualizovaných obalů v krátké dodací době, jevištěm pro nejzajímavější obchodní modely v obalovém průmyslu.

Návštěvníci předváděcího centra Océ v Poingu se budou moci seznámit s ukázkami kreativních obalů a vzorků navržených pro vlastníky značek, konvertory, obaláře a grafické designery. Budou moci konzultovat se specialisty přidanou hodnotu různých obalových technik včetně použití nejmodernějších laků a fólií.

Dny o přidané hodnotě v obalovém průmyslu jsou podporovány aliancí PrintCity. Společně s partnery projektu, společnostmi Bobst, Eltosch, Esko, Kurz, manroland web systems, Merck, Metsä Board a WEILBURGER Graphics, bude společnost Océ sdílet znalosti a nejlepší praktické zkušenosti v tomto oboru.

Océ Publishing Days

Ve dnech 26. - 27. 9. mohou návštěvníci Océ Publishing Days poznat experty na digitální tisk novin a knih, mluvit s partnery dodávajícími tiskové substráty a dokončovací systémy a dozvědět se o nejnovějších trendech a řešeních v oblasti nakladatelské činnosti.

Budou mít možnost si ověřit hodnotu kompletního řetězce produkčního digitálního workflow. Mohou diskutovat obchodní novinky dozvědět se více o hyper-lokální produkci novin, či webovském obchodním modelu produkce knih s nákladem jeden kus.

Vystavované systémy

Produktová řada tiskáren Océ ColorStream 3000 s novými tiskárnami Océ ColorStream 3200, Océ ColorStream 3700 a Océ ColorStream 3900, kombinuje ve své třídě nejlepší flexibilitu produkce a efektivitu s možností výběru z rychlostí 48 až 127 m/min pro opravdu vysoká zatížení. To umožňuje poskytovatelům tisku přejít na plně digitální barevný tisk jejich vlastním tempem.

S rychlostmi až do 1714 stran A4/min se nový JetStream 1900 perfektně hodí do oblasti barevného transakčního tisku a tisku direct mailů, stejně jako je vhodný pro tisk novin a knih. Navíc nabízí přizpůsobit na nejmenším půdorysu. S rychlostí 200 m/min produkuje Océ JetStream 3000 více než 11000 třicetišestistránkových novin formátu tabloid během osmihodinové směny a ve vynikající kvalitě.

S rychlostí více než 4000 stran A4/min umožňuje i plnobarevnou kustomizaci transakčních a direct mailingových aplikací. Prezentována bude také kombinace ofsetových a digitálních technologií určená pro digitální knižní produkci: kombinace 30" digitální tiskárny Océ JetStream 4300 mono a dokončovacího řešení pro knihy a signatury společnosti man roland web systems.

A zejména bude představena revoluční technologie Océ InfiniStream, která změní způsob, jakým jsou skládané kartony produkovány digitálně.

Další články k tématům - A4 - Show - Stream - tisk - tiskárna - veletrh

Článek ze dne 6. září 2012 - čtvrtek

Další články od Océ-Česká republika, s.r.o.