logo

LMS systém: e-learning pro elektronické vzdělávání specifických cílových skupin

LMS Moodle podporuje sociálně konstruktivistickou pedagogiku - spolupráce, aktivita, kritická sebereflexe aj. a je vhodný pro plně distanční internetovou výuku i jako doplněk kontaktní výuky. Společnost PC HELP zavedla toto vzdělávací řešení pro o. s. TreMediaS.

PC HELP, a.s. má dlouholetou zkušenost s e-learningem. Poskytujeme služby a podporu k systému LMS Moodle. Vzdělávací portály vytvořené nad tímto systémem jsou ideálním prostředkem pro elektronické vzdělávání. Výhodou Moodle je bezpochyby to, že se jedná o tzv. open source. To znamená, že není licencován, není limitován ani počtem uživatelů a je volně šiřitelný.

Vzdělávání specifických cílových skupin je jedním z hlavních cílů občanského sdružení TreMediaS. Sdružení cítilo, že současné moderní trendy ve vzdělávání se nevyhýbají ani neziskovému sektoru, a proto se rozhodlo pro projekt elektronického vzdělávání vybraných cílových skupin ve dvou oblastech, a to v sociální sféře a obchodní němčině.

LMS Module má jednoduché, efektivní, široce kompatibilní, technicky nenáročné a intuitivní uživatelské rozhraní. Jeho instalace je snadná a možná na téměř všechny platformy.

Tyto výhody rozhodly pro zavedení a implementaci Moodle pro o. s. TreMediaS. K webhostingovému prostoru občanského sdružení byly implementovány celkem 2 nezávislée-learningové portály.

Jeden portál je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a druhý portál pak pro pracovníky, kteří v rámci svého profesního zaměření přichází do styku se zahraničním obchodem, a je u nich důležitá komunikace v německém jazyce.

Portály byly uzpůsobeny a nastaveny podle přání zákazníka tak, aby byly maximálně uživatelsky příjemné. Jelikož nebyl kladen důraz na stejné grafické rozhraní, byly použity a upraveny volně dostupné motivy.

Další z našich poskytovaných služeb, kterou TreMedias přivítalo, byly odborné konzultace. Takovéto konzultace vypadají jako intenzivní školení, kdy představujeme a názorně ukazujeme kompletní funkcionality LMS Moodle pro dané role - tvůrce kurzů (lektoři), správce portálu. Jednoduše učíme uživatele se systémem pracovat, zvyšujeme jejich znalosti pro práci s ICT, předáváme nové poznatky a zkušenosti.

Práce na zavedení portálů byly úspěšně dokončeny, poté pak následovala provozní podpora. Tato podpora se týká osobních či elektronických rad od našich konzultantů. Většinou se jedná o navržení doporučení pro lektory, jak má s kurzem pracovat, jaké moduly a činnosti jsou vhodné pro jeho výuku, případně jako udržet motivaci studentů.

Co lze říci závěrem? Spolupráci s neziskovým sektorem vítáme. Nejenom proto, že se pro nás rozšíří portfolio zákazníků. Ale i toho důvodu, že v rámci projektu bude zacíleno na ty skupiny, kterým e-learning napomůže ke zvýšení kvalifikace a kompetencí v rámci svého profesního zaměření.

Nové trendy ve zvyšování konkurenceschopnosti v neziskovém sektoru podporuje i MPSV ČR, které umožňuje skrze udělené akreditace vzdělávat pracovníky v sociálních službách za využití přímé výuky v kombinaci s e-learning formou vzdělávání.

Nová forma vzdělávání uplatňovaná v neziskovém sektoru přináší možnost organizovat si čas vzdělávání a současně je vítanou finanční úsporou.

Další články k tématům - e-learning - ICT - MPSV - vzdělávání - webhosting

Článek ze dne 29. března 2012 - čtvrtek

Další články od PC HELP, a.s.

PC HELP je nový partner Collabora Productivity

E-learning portálu UNYP zjednodušuje univerzitní vzdělávání

Správu firemních dat pro energetiku řídí HELIOS Orange

Distribuce energií pod dohledem HELIOS Orange

Výroba potrubních systémů s podporou HELIOS Orange

Evidence a správa dluhopisů v informačním systému QI

E-learning na kpbi.cz pro bezpečný internet

PC HELP Moodle partnerem

Služební cesty - evidence a náhrady snadno a rychle

Křest ohněm nového sídla PC HELP

Personalistika a vzdělávání - konference se zaměřením na online nástroje

plusPortal pomáhá s plánováním pracovní doby a úkolů zaměstnanců

E-learning od PC HELP pomáhá v učení žákům ZŠ Novolíšeňská Brno

Nový web pro E-learning od PC HELP

Seminář o vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím moderních technologií

Modul Volno IS plusPoral: docházkový systém jako webová aplikace

Docházka online bez elektronických snímačů

Modul Pracovní cesty v IS plusPortal

HR business partner: seminář pro personalisty představí moderní HR nástroje

Modul Pracovní cesty v aplikaci plusPortal

Personální software Kompas2 má nové webové stránky

IS pro výrobce a distributory energií hlavním tématem pro odborný seminář ENERGO

Staňte se HR business partnerem

Softwarové nástroje moderního personalisty

LMS systém: e-learning pro elektronické vzdělávání specifických cílových skupin

Outsourcing mezd: řešení pro externí správu mezd přináší značné úspory

Bezpapírová personalistika s portálovým řešením plusPortal

Seminář: efektivní obchodování a komunikace s partnery v prostředí internetu

Seminář: kapacitní plánování s využitím výhledů v IS Helios Orange