logo

Modul Pracovní cesty v aplikaci plusPortal

Funkce modulu usnadňují a automatizují činnosti spojené s přípravou, schvalováním, průběhem i vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest. Do vyúčtování lze snadno započítat i náhrady za použití vlastního vozidla.

Pro zaměstnavatele i zaměstnance je důležitá evidence pracovních cest, ať už z legislativních důvodů nebo kvůli vnitřní kontrole, sledování nákladů a zefektivnění chodu podniku. Ve většině společností dochází ke sledování nákladů na pracovní cesty v papírové podobě: vytištěné formuláře vyplňované ručně, interní formuláře pro vyplňování na počítači, atd.

Jde o časově náročný proces, ve kterém může snadno dojít k chybě, případně ke ztrátě informací v důsledku ztráty dokumentu.

Lidé a software jako pilíře společnosti

Podniky do svých zaměstnanců, jejich vzdělávání a rozvoje, investují až 60% provozních výdajů. Aby byly tyto investice smysluplné a společnost z nich vytěžila maximum, jsou stále častěji zaváděny moderní softwarové nástroje. Součástí těchto nástrojů je i databáze informací, které mohou být ceněny jako organizační zdroj a využívány k významnému zefektivňování chodu celé společnosti.

Lidé, jejich znalosti, dovednosti a čas jsou největší devizou každého podniku a proto došlo k vývoji a přizpůsobování systémů zaměřených na HR. HR systémy tak pomáhají podnikům sladit personální strategii s obchodními cíly. Výhodou propojení je následně vyšší efektivita spojená s nižšími náklady práce.

Přínos moderních aplikací

Moderní HR systémy však neslouží pouze vedení společnosti, ale měly by být pomocníkem napříč celým podnikem. Jejich přínosem je úspora času i peněz. Pokud do systému zadávají data sami zaměstnanci, jsou informace k dispozici téměř okamžitě a odpadá riziko ztráty nebo zkreslení údajů.

Z pohledu zaměstnance je možno téměř okamžitě po schválení procesu (dovolené, pracovní cesty) obdržet tuto informaci, pokud je struktura schvalování v podniku nastavena. Jedná se o formu komunikace mezi nadřízeným a zaměstnancem.

Proces zadávání a schvalování pracovních cest umožňuje modul Pracovní cesty webové aplikace plusPortal. Zaměstnanec může zadat pracovní cestu před jejím započetím a nechat si ji schválit od nadřízeného (nadřízených). Zpracuje ji až po jejím ukončení, když zná přesné časy a doby trvání pracovní cesty.

I v tomto případě dojde ke schválení a záznam končí na účetním oddělení, kde dochází k jeho vyúčtování. Aplikace plusPortal je napojena na aktuální data týkající se vyhlášek o uznatelné ceně pohonných hmot, nároků na cestovné a stravné v zahraničí, včetně platných kurzů zahraničních měn. Vzhledem k tomu, že se jedná o webovou aplikaci, tak si zaměstnanec může služební cestu zadat i z domu nebo ji zpracovat po jejím ukončení.

Závěrem

Modul Pracovní cesty obsahuje množství užitečných funkcionalit a spolu s ostatními moduly aplikace plusPortal lze vytvořit komplexní zaměstnanecký portál. Na své si přijdou pracovníci, ekonomické oddělení i vedení společnosti.

Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly, rádi Vám funkčnost modulu Pracovních cest i celé aplikace předvedeme na osobní schůzce.

Další články k tématům - databáze - evidence - software - vyúčtování - vzdělávání - zaměstnanci

Článek ze dne 20. září 2012 - čtvrtek

Další články od PC HELP, a.s.

PC HELP je nový partner Collabora Productivity

E-learning portálu UNYP zjednodušuje univerzitní vzdělávání

Správu firemních dat pro energetiku řídí HELIOS Orange

Distribuce energií pod dohledem HELIOS Orange

Výroba potrubních systémů s podporou HELIOS Orange

Evidence a správa dluhopisů v informačním systému QI

E-learning na kpbi.cz pro bezpečný internet

PC HELP Moodle partnerem

Služební cesty - evidence a náhrady snadno a rychle

Křest ohněm nového sídla PC HELP

Personalistika a vzdělávání - konference se zaměřením na online nástroje

plusPortal pomáhá s plánováním pracovní doby a úkolů zaměstnanců

E-learning od PC HELP pomáhá v učení žákům ZŠ Novolíšeňská Brno

Nový web pro E-learning od PC HELP

Seminář o vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím moderních technologií

Modul Volno IS plusPoral: docházkový systém jako webová aplikace

Docházka online bez elektronických snímačů

Modul Pracovní cesty v IS plusPortal

HR business partner: seminář pro personalisty představí moderní HR nástroje

Modul Pracovní cesty v aplikaci plusPortal

Personální software Kompas2 má nové webové stránky

IS pro výrobce a distributory energií hlavním tématem pro odborný seminář ENERGO

Staňte se HR business partnerem

Softwarové nástroje moderního personalisty

LMS systém: e-learning pro elektronické vzdělávání specifických cílových skupin

Outsourcing mezd: řešení pro externí správu mezd přináší značné úspory

Bezpapírová personalistika s portálovým řešením plusPortal

Seminář: efektivní obchodování a komunikace s partnery v prostředí internetu

Seminář: kapacitní plánování s využitím výhledů v IS Helios Orange