logo PC HELP, a.s.

Outsourcing mezd: řešení pro externí správu mezd přináší značné úspory

Outsourcing mezd - to je profesionální a cenově efektivní řešení od PC HELP a.s., které nabízí garantované, bezproblémové, přesné, efektivní a rychlé zpracování vašich mezd na základě dodaných mzdových podkladů.

Stále více společností si uvědomuje, že je pro ně výhodné některé činnosti vyčlenit mimo firmu. Mzdy jsou oblastí, která je pro takovéto vyčlenění ideální. Nejen, že dojde k odstranění poměrně dlouhého seznamu rizik (obav), ale umožní alokovat cenné vnitřní zdroje takovým způsobem, aby byly orientovány přímo na podporu vyšší produktivity a vyšší ziskovosti firmy.

Pro mnoho firem je stále rostoucí zatížení legislativou, a mezd se to týká obzvláště, velmi vyčerpávající a stává se problematické. Mzdy v současné době zahrnují mnohem více než pouhý výpočet, zaplacení daní či pojištění. S postupem času dochází i k dramatickému zvýšení sankcí za nedodržení stávajících právních předpisů, které jsou však často nepřehledné.

Outsourcing mezd umožňuje strávit více času soustředěním se na podstatu svého podnikání.

Outsourcing mezd - hlavní výhody:

Služba outsourcingu mezd je poskytována na míru, přesně podle požadavků zákazníka bez ohledu na obor, ve kterém působí.

Outsourcing mezd zahrnuje:

Zpracování probíhá na základě dodaných mzdových podkladů a na vlastním špičkovém software Kompas2, který je každodenně v praxi ověřován stovkami uživatelů a desítkami tisíc mezd v něm vedených. Systém vždy plně odpovídá aktuální legislativě a je připraven zpracovávat bezchybně i ty nejkomplikovanější případy výpočtu mezd. Navíc díky tomu, že PC HELP, a.s. je výrobcem tohoto software, je neustále zachována možnost operativně reagovat na požadavky zákazníků.

Kvalitu software, především při sběru mzdových pokladů a finálním reportingu, oceňují hlavně střední a velké společnosti. Nejen z těchto důvodů je užíván bankami a nadnárodními společnostmi.

Zaměstnanci, kteří dohlíží na zpracování mezd, jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové. Neustále se vzdělávají, což je pro tuto oblast jako naprosto nezbytné. Vždy jsou připraveni pomoci zodpovědět kladené otázky týkající se mzdové problematiky.

PC HELP, a.s. nepožaduje žádné sestavovací poplatky a ani jiné skryté poplatky, a to bez ohledu na velikost firmy.

Další články k tématům - Kompas - mzdy - Outsourcing - reporting - zaměstnanci

Článek PC HELP, a.s. ze dne pondělí 26. března 2012

Další články od PC HELP, a.s.

PC HELP je nový partner Collabora Productivity

E-learning portálu UNYP zjednodušuje univerzitní vzdělávání

Správu firemních dat pro energetiku řídí HELIOS Orange

Distribuce energií pod dohledem HELIOS Orange

Výroba potrubních systémů s podporou HELIOS Orange

Evidence a správa dluhopisů v informačním systému QI

E-learning na kpbi.cz pro bezpečný internet

PC HELP Moodle partnerem

Služební cesty - evidence a náhrady snadno a rychle

Křest ohněm nového sídla PC HELP

Personalistika a vzdělávání - konference se zaměřením na online nástroje

plusPortal pomáhá s plánováním pracovní doby a úkolů zaměstnanců

E-learning od PC HELP pomáhá v učení žákům ZŠ Novolíšeňská Brno

Nový web pro E-learning od PC HELP

Seminář o vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím moderních technologií

Modul Volno IS plusPoral: docházkový systém jako webová aplikace

Docházka online bez elektronických snímačů

Modul Pracovní cesty v IS plusPortal

HR business partner: seminář pro personalisty představí moderní HR nástroje

Modul Pracovní cesty v aplikaci plusPortal

Personální software Kompas2 má nové webové stránky

IS pro výrobce a distributory energií hlavním tématem pro odborný seminář ENERGO

Staňte se HR business partnerem

Softwarové nástroje moderního personalisty

LMS systém: e-learning pro elektronické vzdělávání specifických cílových skupin

Outsourcing mezd: řešení pro externí správu mezd přináší značné úspory

Bezpapírová personalistika s portálovým řešením plusPortal

Seminář: efektivní obchodování a komunikace s partnery v prostředí internetu

Seminář: kapacitní plánování s využitím výhledů v IS Helios Orange