logo

Outsourcing mezd: řešení pro externí správu mezd přináší značné úspory

Outsourcing mezd - to je profesionální a cenově efektivní řešení od PC HELP a.s., které nabízí garantované, bezproblémové, přesné, efektivní a rychlé zpracování vašich mezd na základě dodaných mzdových podkladů.

Stále více společností si uvědomuje, že je pro ně výhodné některé činnosti vyčlenit mimo firmu. Mzdy jsou oblastí, která je pro takovéto vyčlenění ideální. Nejen, že dojde k odstranění poměrně dlouhého seznamu rizik (obav), ale umožní alokovat cenné vnitřní zdroje takovým způsobem, aby byly orientovány přímo na podporu vyšší produktivity a vyšší ziskovosti firmy.

Pro mnoho firem je stále rostoucí zatížení legislativou, a mezd se to týká obzvláště, velmi vyčerpávající a stává se problematické. Mzdy v současné době zahrnují mnohem více než pouhý výpočet, zaplacení daní či pojištění. S postupem času dochází i k dramatickému zvýšení sankcí za nedodržení stávajících právních předpisů, které jsou však často nepřehledné.

Outsourcing mezd umožňuje strávit více času soustředěním se na podstatu svého podnikání.

Outsourcing mezd - hlavní výhody:

Služba outsourcingu mezd je poskytována na míru, přesně podle požadavků zákazníka bez ohledu na obor, ve kterém působí.

Outsourcing mezd zahrnuje:

Zpracování probíhá na základě dodaných mzdových podkladů a na vlastním špičkovém software Kompas2, který je každodenně v praxi ověřován stovkami uživatelů a desítkami tisíc mezd v něm vedených. Systém vždy plně odpovídá aktuální legislativě a je připraven zpracovávat bezchybně i ty nejkomplikovanější případy výpočtu mezd. Navíc díky tomu, že PC HELP, a.s. je výrobcem tohoto software, je neustále zachována možnost operativně reagovat na požadavky zákazníků.

Kvalitu software, především při sběru mzdových pokladů a finálním reportingu, oceňují hlavně střední a velké společnosti. Nejen z těchto důvodů je užíván bankami a nadnárodními společnostmi.

Zaměstnanci, kteří dohlíží na zpracování mezd, jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové. Neustále se vzdělávají, což je pro tuto oblast jako naprosto nezbytné. Vždy jsou připraveni pomoci zodpovědět kladené otázky týkající se mzdové problematiky.

PC HELP, a.s. nepožaduje žádné sestavovací poplatky a ani jiné skryté poplatky, a to bez ohledu na velikost firmy.

Další články k tématům - Kompas - mzdy - Outsourcing - reporting - zaměstnanci

Článek ze dne 26. března 2012 - pondělí

Další články od PC HELP, a.s.