logo Profinit, s.r.o.

Profinit zajišťuje migrační proces převodu dat zákaznických účtů O2

Pro datovou migraci celého prepaid světa O2 byl použit framework IDB vyvinutý společností Profinit, který do nového IT prostředí operátora v nové podobě převedl téměř 5,25 milionů SIM karet.

Profinit jako manažer migračního procesu připravil pro O2 celkový plán včetně minutového harmonogramu cutoveru. Zajišťoval jeho průběh a koordinaci pro všech 60 dotčených systémů, naplánoval a uskutečnil migraci dat z deseti vyřazovaných a upravovaných aplikací do sedmi nově spouštěných systémů, které jsou spouštěny postupně podle jednotlivých skupin zákazníků a produktů.

"Součástí migrace dat bylo nejen fyzické přestěhování dat ze zdroje do cíle, ale i rozsáhlá transformace dat vynucena rozdílnou logikou původního a nového prostředí, změny vyplývající z významného zjednodušení produktového portfolia a zrušení nebo zavedení desítek tarifů, balíčků i doplňkových služeb. Považuji za velkou čest, že se nám zákazník rozhodl svěřit klíčovou roli v takto významném a rozsáhlém projektu. Díky skvělé práci našeho týmu odborníků na Information Management se povedlo celý projekt kvalitně dodat a naše spolupráce se nyní rozšířila i na oblast celkové governance," říká Bohumír Zoubek, Services & Products Director společnosti Profinit.

Migrace probíhala v reálném čase, ale zákazníků se nijak nedotkla. Své služby mohli využívat i během migrace, a to mj. díky vytvořené samostatné logické vrstvě, ve které byla data ze všech zdrojových systémů transformována a konsolidována do ucelené podoby. Před samotným nahráním do cílových systémů byla tato data důkladně a systematicky čištěna. Tato transformační a konsolidační fáze trvala více než 9 hodin, během kterých bylo zpracováno 150 GB dat. Proběhlo několik desítek testovacích migračních vln a celkově bylo využito více než 15000 testovacích scénářů.

"Šlo o nejrozsáhlejší IT projekt v historii naší společnosti, díky kterému jsme zjednodušili architekturu, ušetřili na provozu za staré systémy a především umožnili našim kolegům z byznysu rychlejší Time To Market. Přestože Profinit nebyl dodavatelem žádného ze zdrojových ani cílových systémů, dokázal po technické i organizační stránce úspěšně zvládnout datovou migraci, která je vždy nejrizikovější částí projektů tohoto typu," říká Michal Dvořák, CIO O2 Czech Republic.

Migrace takovéhoto rozsahu si vyžádala přibližně 10 měsíců příprav, přípravy samotného cutoveru trvaly 6 měsíců. Hlavní část cutoveru probíhala nepřetržitě 55 hodin, během nichž osmičlenný tým Profinitu koordinoval přibližně 110 pracovníků z 11 dalších dodavatelských týmů i z řad interních zaměstnanců O2.

Napsáno bylo 75000 řádků kódu, 4,5 MB zdrojových kódů a konfigurací. Celkem bylo ve čtyřech vlnách úspěšně namigrováno přes 5,25 milionu zákaznických účtů, a všechny jejich přiřazené služby a produkty.

Další články k tématům - migrace dat - SIM - tarif - zaměstnanci - Michal Dvořák - Bohumír Zoubek

Článek Profinit, s.r.o. ze dne pondělí 17. října 2016

Další články od Profinit, s.r.o.