logo SEFIRA spol. s r.o.

Důvěryhodná archivace s OBELISK Archive na ISSS 2015

Společnost SEFIRA představí na 18. ročníku konference ISSS, která se uskuteční ve dnech 13. - 14.4. 2015 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové projekt důvěryhodné archivace v ČUZK, který je realizován řešením OBELISK Archive.

Odborné konference ISSS 2015 v Hradci Králové se zúčastní téměř všichni, kdo se podílejí na reformě veřejné správy, rozvoji e-governmentu a celkové informatizaci společnosti - vrcholní politici, stovky zástupců státní správy i samospráv, odborníci i dodavatelé technologií a služeb.

Společnost SEFIRA v rámci programu vystoupí s případovou studií implementace důvěryhodného archivu pro Český úřad zeměměřický a katastrální. Řešení archivace v projektu jednotné správy elektronických dokumentů resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí patří mezi největší projekty v této oblasti v České republice.

Předmětem dodávky bylo vybudování společného úložiště pro potřeby všech katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť, které umožní operativní práci s dokumenty a zajistí jejich důvěryhodné uložení v souladu s platnou legislativou.

Systém je založený na integraci Oracle WebCenter Content, důvěryhodného archivu OBELISK Archive a bezpečného hardwarového úložiště, které je připraveno pojmout stovky TB dokumentů.

Po technické stránce je řešení provozováno v režimu vysoké dostupnosti a unikátním způsobem kombinuje využití různých typů datových médií, počínaje rychlými flash disky až po páskové jednotky.

Další články k tématům - archivace - egovernment - ISSS - konference - legislativa - úložiště

Článek SEFIRA spol. s r.o. ze dne pátek 3. dubna 2015

Další články od SEFIRA spol. s r.o.