logo

OBELISK Archive: řešení pro zabezpečený elektronický archiv dokumentů

OBELISK Archive společnosti SEFIRA je systém pro dlouhodobé ukládání a správu elektronických dokumentů. Řešení je založené na aplikaci moderních standardů s využitím bezpečnostních prvků elektronického podpisu/značky a časových razítek.

Společnost SEFIRA rozšiřuje své portfolio v oblasti správy elektronických dokumentů o řešení pro dlouhodobou archivaci, které nabízí časově neomezenou ochranu elektronicky podepsaných dokumentů.

OBELISK Archive je systém pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů, které zajišťuje jejich čitelnost a důvěryhodnost po celou dobu jejich životního cyklu, od jeho přijetí až po případnou skartaci. Řešení je založené na aplikaci moderních standardů, které díky využití bezpečnostních prvků elektronického podpisu/značky a časových razítek uchovává dokumenty v souladu se zákonem a poskytuje uživatelům trvalý právní důkaz o platnosti a původu dokumentu.

"OBELISK Archive dodáváme v několika edicích - One, Standard a Premium. První dvě jsou takříkajíc černou skříňkou, tedy hardware s předinstalovaným softwarem, a lze je dodat a zprovoznit během pěti dnů. Třetí edice je vhodná pro velké společnosti, které vyžadují jak pokročilou správu dokumentů, tak i komplexní předarchivní péči", říká Marián Jurík, ředitel společnosti SEFIRA.

Součástí produktu je i služba CertReview pro ověření pravosti archivovaného dokumentu. "Tuto službu nabízíme rovněž v prostředí Cloudu. Povinností každého příjemce, který dostane elektronicky podepsaný dokument, je ověřit si identitu odesílatele a platnost certifikátu, kterým byl podepsán. Potenciálním zákazníkem je tedy každý, kdo takovéto dokumenty přijímá", dodává Marián Jurík.

Další články k tématům - archiv - bezpapiru - cloud - Marián Jurík

Článek ze dne 10. května 2012 - čtvrtek

Další články od SEFIRA spol. s r.o.

Archivace elektronických dokumentů

OBELISK Archive: řešení pro zabezpečený elektronický archiv dokumentů

Proces reportingu v kontextu moderních nástrojů