logo Soukromá střední škola výpočetní techniky,s.r.o.

Žen v IT je stále málo

V grafických oborech, ale i v programování přitom ženy často předčí své kolegy a firmy už to vědí. Mnohé dívky však stále od studia IT oborů odrazuje zažitý stereotyp, že pro takové vzdělání nemají vlohy.

Od roku 1995 se potřeba IT odborníků několikanásobně zvětšila. Programátoři a grafici dnes fungují prakticky ve všech oborech a na ajťácích jsou závislé i malé firmy s dvěma či třemi počítači. Podíl odborníků IT na celkovém počtu zaměstnaných osob v Česku se od té doby ztrojnásobil, a to převážně ve prospěch mužů.

Ve společnosti koluje řada mýtů o profesích v informačních technologiích a mínění, že jsou vhodné víc pro chlapce, je tím nejrozšířenějším. Obecně se setkáváme s nízkým sebevědomím děvčat, které nevěří ve své technologické schopnosti a při rozhodování o střední škole dají mnohdy přednost všeobecnému nebo humanitnímu zaměření. Je to však neopodstatněné, v mnoha případech dívky logickým a strategickým myšlením chlapce předčí.

Studentek informačních oborů je dlouhodobě málo a ve školách a poté ve firmách jsou velmi hýčkané. V roce 2015 studovalo na úrovni terciárního vzdělávání některý z ICT oborů v ČR téměř 22 tisíc studentů. Ženy tvořily necelou pětinu. Řada celoevropských výzkumů naznačuje, že příčinou nízkého zastoupení žen v oboru je stále hlavně společenská výchova.

"Převaha chlapců je ve třídách patrná, na druhou stranu na studentkách je vidět, že je v ryze mužském prostředí máloco rozhodí. V praxi se vyžaduje samostatnost, organizovanost a disciplína, aby byl IT odborník schopen nalézt vlastní cestu k řešení problému a precizně ji naplnil. Takovou schopnost někdy postrádají i nejlepší ajťáci, zatímco dívky ji mívají přirozeně v sobě," říká Martin Vodička, ředitel Soukromé středí školy výpočetní techniky v Praze (SSŠVT).

Podle ředitele Vodičky tíhne většina dívek ke grafice, která je velmi dynamickým oborem. Mohou těžit z lepší trpělivosti, smyslu pro detail a většinou i silnějšího estetického cítění. Proto v ní také často dosahují lepších výsledků než chlapci. Některé studentky školy jsou ale také velmi schopné ve správě počítačových sítí a v programování, kde vyniká jejich logické myšlení.

Další články k tématům - programování - studium - škola - výzkum - vzdělávání - Martin Vodička

Článek Soukromá střední škola výpočetní techniky,s.r.o. ze dne pondělí 5. února 2018

Další články od Soukromá střední škola výpočetní techniky,s.r.o.