logo

Sybase se umístila v kvadrantu lídrů studie MagicQuadrant

Společnost Sybase, Inc. oznamuje, že ji nezávislá analytická společnost Gartner, Inc. umístila do kvadrantu lídrů v kategorii mobilní podnikové aplikační platformy za rok 2008 (Magic Quadrant for Mobile Enterprise Application Platforms, 2008).

"Věříme, že naše postavení v kvadrantu lídrů studie Gartner Magic Quadrant for Mobile Enterprise Application Platforms odráží naši schopnost poskytovat kvalitní produkty podnikům, které chtějí přenést klíčové obchodní aplikace a procesy na mobilní bázi," komentoval umístění Raj Nathan, Chief Marketing Officer, Sybase a dodal : "Z našeho pohledu je hodnocení společnosti Gartner také dokladem našeho stálého závazku vizi Unwired Enterprise a také našeho jedinečného postavení na trhu, které nám umožňuje tuto vizi realizovat. Jako jeden z předních poskytovatelů mobilního podnikového softwaru je si Sybase vědom rostoucí poptávky podniků, které chtějí těžit z výhod přístupu k informacím, kdekoli a na jakémkoli zařízení."

Gartner ve své studii definuje tzv. Pravidlo tří, které říká, že využití univerzálních přístupových bran nabízí značné výhody ve třech případech :

  1. pokud podniky využívají tři nebo více aplikací
  2. pokud jsou v podniku užívány tři a více OS nebo platforem
  3. pokud je nutné zajistit integraci tří a více back-end systémů

Společnost Gartner zohlednila ve své studii změny v oblasti současných mobilních technologií a přejmenovala část studie dříve označovanou jako Trh univerzálních přístupových bran na Trh mobilních podnikových aplikačních platforem. Vzala tak v potaz rozvoj tohoto trhu a fakt, že mobilní nástroje a platformy se stávají běžnou součástí aplikačního vývoje. S touto změnou souvisela i změna kritérií a současně i snížení počtu poskytovatelů, které podmínky pro umístění v této studii splnily.

"Jako společnost vyvíjející mobilní aplikace zaměřené na workflow a obchodní procesy potřebujeme všestrannou a spolehlivou komponentu pro synchronizaci," řekl Stefan Christen, Global Project Manager, Swiss1mobile. "Zvolení Sybase za dodavatelského partnera byla proto z důvodů jejich odbornosti v oblasti mobilních podnikových řešení, silné produktové řady a dominantního postavení na trhu jasná volba."

"Naším hlavním zaměřením v MobileDataforce je poskytovat mobilní aplikace, které překlenou propast mezi kanceláří a pracovišti, proto vyžadujeme partnera, který je schopen zajistit synchronizační základnu pro naši platformu PointSync," říká Mike Freeman, CEO, MobileDataforce. "Po vyhodnocení všech předních databází a mobilních middleware řešení Sybase zjevně převyšoval ostatní v oblastech synchronizace, interoperability a bezpečnosti."

O Gartner Magic Quadrantu

Magic Quadrant je názorné zobrazení trhu ve specifickém časovém úseku. Zobrazuje analýzu společnosti Gartner, která vyjadřuje, jak se jednotliví poskytovatelé umisťují ve srovnání s danými kritérii společnosti Gartner pro daný trh. Gartner nepotvrzuje žádného poskytovatele, produkt nebo službu, které jsou v Magic Quadrantu zobrazeny a také neradí uživatelům technologie, aby si vybírali jen dodavatele umístěné ve Vedoucím Quadrantu. Magic Quadrant je určen pouze jako nástroj výzkumu a není myšlen jako specifický nástroj k akci. Gartner odmítá jakékoliv záruky vyjádřené nebo odvozené s respektem k tomuto výzkumu, zahrnující záruky obchodovatelnosti nebo způsobilosti k určitým účelům.

Další články k tématům - Enterprise - gartner - Magic - mobilní - Quadrant - Sybase - Raj Nathan - Stefan Christen - Mike Freeman

Článek ze dne 21. ledna 2009 - středa

Další články od Sybase Software s.r.o.