logo U & SLUNO a.s.

EASTLOG 2011: zaměřeno na vývoj v dopravě, transparentnost a strategie pro dodavatelský řetězec

EASTLOG 2011 - na 14. ročníku středoevropského kongresu logistiky a dopravy se problematikou strategií pro dodavatelský řetězec a sdílení dat v rámci jeho kvalitního fungování bude zabývat přednáška Marty Novákové.

EASTLOG 2011 ve svých programových blocích nabídne logistickým odborníkům řadu zajímavých přednášek, aktualit, diskuzí i důležitých kontaktů.

EASTLOG 2011 je určen zejména vedoucím pracovníkům z oblasti logistiky z výrobních a distribučních společností, ale také zástupcům top managementu z řad poskytovatelů logistických služeb, dopravních společností i dodavatelů vybavení a služeb pro logistiku.

EASTLOG 2011 - určeno pro:

V odpoledním bloku hlavního konferenčního programu zde generální ředitelka společnosti U&SLUNO a.s. Marta Nováková pod titulem "Mohou technologie pomoci zlepšit vztahy na ose výrobce/dodavatel - retailer?" představí výhody i rizika sdílení dat z pohledu technologií, sortimentu i obchodních a politických předpokladů.

14. ročník středoevropského kongresu logistiky a dopravy, se uskuteční ve dnech 26. - 27.5. 2011 v TOP Hotelu Praha.

Další články k tématům - EASTLOG - logistika - management - retailer - Marta Nováková

Článek U & SLUNO a.s. ze dne pátek 29. dubna 2011

Další články od U & SLUNO a.s.