logo

Konference Club G.O.L.D. 2010

Již devátý ročník konference Club G.O.L.D. se uskuteční 23. a 24.9. 2010 v hotelu Marriot Renaissance v Amsterdamu. Setkání každoročně organizuje Asociace uživatelů G.O.L.D. (GUA) ve spolupráci se společností Aldata Solution S.A.

Jako dodavatelé tohoto systému v rámci střední a východní Evropy a dlouholetí partneři firmy Aldata se této události každoročně účastníme. Celkem se akce účastní více než 250 delegátů z řad uživatelů, zákazníků, partnerů a zájemců o produkt G.O.L.D.

Pro nás i pro naše zákazníky a uživatele systému je to příležitost seznámit se s aktivitami GUA, s hlavními pilíři strategie společnosti Aldata, s nejnovějšími vývojovými prvky produktu G.O.L.D. a s jejich praktickým využitím představeným ve formě případových studií.

Kromě toho nabízí konference i možnost setkání s dalšími partnery a zákazníky tohoto řešení a je tak jedinečnou příležitostí jak získat nové poznatky nebo si vzájemně vyměnit zkušenosti a názory.

Společnost Aldata Solution je mezinárodní dodavatel poskytovatel moderních, flexibilních a integrovaných softwarových řešení, která podporují a optimalizují veškeré procesy maloobchodu a velkoobchodu. Výrobce produktu G.O.L.D.

Další články k tématům - GUA - konference

Článek ze dne 13. září 2010 - pondělí

Další články od U & SLUNO a.s.