logo Accenture Central Europe

Michal Merta

Ředitel Cyber Fusion Centra Accenture v Praze

Michal Merta - Accenture Central Europelogo Accenture Central EuropeLinkedIn

V Cyber Fusion Centeru jsme si vědomi vysoké poptávky po lidech věnujících se kybernetické bezpečnosti, a proto společně s kolegy v Evropě neustále zdokonalujeme tréningové programy orientující se na konkrétní oblasti kybernetické bezpečnosti. Potenciálním kandidátům tudíž kromě školení na konkrétní produkty nabízíme i získaní všeobecných znalostí se zaměřením na nejnovější trendy a technologie.

Práce u nás může být pro uchazeče dlouhodobě perspektivní a atraktivní, neboť z Prahy zajišťujeme bezpečnost IT systémů pro zákazníky z celého světa.

Petr Bujalka

Manažer náboru Accenture v ČR

Petr Bujalka - Accenture Central Europelogo Accenture Central EuropeLinkedIn

V současné době nabízíme řadu volných pozic v různorodých odděleních, jedná se nyní o stovky nových pracovních míst. Uplatnění zde mohou najít i čerství absolventi vysokých škol, zejména technického a ekonomického zaměření. Jde především o oblast cloudu a kybernetické bezpečnosti, ale také práci v oddělení Technology a Services.

Jedná se o obory, které jsou perspektivní z hlediska budoucího uplatnění, možnost rozvinout své znalosti a dovednosti v mezinárodním kolektivu zde najdou zejména technicky a ekonomicky zaměření uchazeči.

Paul Dougherty

Technický ředitel společnosti Accenture

Paul Dougherty - Accenture Central Europelogo Accenture Central EuropeLinkedIn

Závratné tempo technologických změn přináší největší vynálezy od úsvitu informačního věku. Tím, že technologie přetváří to, jak pracujeme a žijeme, přináší významné výzvy pro společnost a vytváří nové příležitosti. V konečném důsledku mají lidé kontrolu nad vytvářením změn, které ovlivní naše životy.

My zastáváme optimistický pohled na věc a domníváme se, že vnímaví a zodpovědní manažeři zajistí, že budou mít nové technologie pozitivní dopad.

Kevin Richards

Výkonný ředitel Accenture Security pro Severní Ameriku

Kevin Richards - Accenture Central Europelogo Accenture Central EuropeLinkedIn

Kyberútoky jsou dnes všudypřítomnou realitou ve všech odvětvích. Náš průzkum ukazuje, že detekce kyberkriminality vyžaduje více než jen bohatou praxi a dobrý odhad na základě minulých zkušeností. Musíme k ochraně bezpečnosti zaujmout úplně nový postoj, počínaje identifikací a stanovením priorit klíčových aktiv společnosti napříč celým hodnotovým řetězcem.

Je také zřejmé, že potřeba společností přijmout celostní přístup k digitální bezpečnosti, který bude integrovat kybernetickou obranu hluboko do společnosti, ještě nikdy nebyla naléhavější.

Paul Dougherty

Technický ředitel společnosti Accenture

Paul Dougherty - Accenture Central Europelogo Accenture Central EuropeLinkedIn

Ve studii Accenture Technologická vize 2016 jsme identifikovali pět technologických trendů, které jsou pro digitální úspěch zásadní. Slovo digitální zahrnuje i lidské zdroje a úhelným kamenem letošní Vize je idea lidé především.

Společnosti, které přijmou digitalizaci, by měly podpořit kontinuální vzdělávání svých pracovníků a získávání nových dovedností, aby z technologií získali co nejvíce a mohly generovat lepší obchodní výsledky.

Tomáš Volek

Ředitel pro technologie Accenture Central Europe

Tomáš Volek - Accenture Central Europelogo Accenture Central EuropeLinkedIn

Změna role CIO je pro firmy v této době zásadní, pokud chtějí obstát v digitální ekonomice. CIO se již dávno nestará pouze o fungování počítačů a programů. Nacházíme se v době, kdy vrcholoví CIO nejen hledají nové cesty optimalizace - jak udržet náklady a zefektivnit procesy napříč organizací – ale také aktivně podporují inovaci a růst.

Čím dál tím častěji jsou klíčoví pro strategické rozhodování ve společnosti - a směr, kterým se bude společnost ubírat je silně ovlivňován digitálním světem.

David Švejda

Expert na digitální technologie společnosti Accenture Central Europe B.V.

David Švejda - Accenture Central Europelogo Accenture Central EuropeLinkedIn

Zásadním společným jmenovatelem všech trendů je jednoznačný obrat k digitální sdílené ekonomice, která mění vše od základu. Hlavní roli hraje stále personalizovanější internet, orientace na výstupy namísto produktů, rychlý pokrok v oblasti platforem, vznik inteligentních firem a změna pohledu na pracovní síly.

Průkopníci jsou již dnes schopni díky technologiím lépe poznat svého zákazníka a nabízet mu díky personalizaci produkt zcela na míru, což jim přináší nové nemalé zisky.

Nabídka zaměstnání Accenture Central Europe