logo Accenture Central Europe

Kybernetická bezpečnost z pohledu bezpečnostních odděleních firem

Nový bezpečnostní průzkum společnosti Accenture ukazuje, že v roce 2016 vedl přibližně jeden ze tří kyberútoků ke skutečnému narušení bezpečnosti. To v průměru odpovídá dvěma až třem úspěšným útokům na jednu společnost měsíčně.

Ve zprávě "Budování důvěry: začarovaný kruh kybernetické bezpečnosti," společnost Accenture zpovídala 2000 respondentů pracujících v bezpečnostních odděleních společností s ročním výnosem nad 1 miliardu dolarů z 15 zemí světa.

Bezpečnostní průzkum Accenture se zaměřil na jejich pohled na kybernetická rizika, účinnost současných snah o zabezpečení a adekvátnost investic.

"Kyberútoky jsou dnes všudypřítomnou realitou ve všech odvětvích. Náš průzkum ukazuje, že detekce kyberkriminality vyžaduje více než jen bohatou praxi a dobrý odhad na základě minulých zkušeností. Musíme k ochraně bezpečnosti zaujmout úplně nový postoj, počínaje identifikací a stanovením priorit klíčových aktiv společnosti napříč celým hodnotovým řetězcem. Je také zřejmé, že potřeba společností přijmout celostní přístup k digitální bezpečnosti, který bude integrovat kybernetickou obranu hluboko do společnosti, ještě nikdy nebyla naléhavější," vysvětluje Kevin Richards, výkonný ředitel Accenture Security pro Severní Ameriku.

Zpráva obsahuje také údaje o době potřebné k odhalení průniků: více než polovina oslovených odborníků na bezpečnost (51%) přiznává, že trvá měsíce, než se sofistikovaná narušení podaří odhalit, a bezpečnosti týmy vůbec neodhalí celou třetinu úspěšných narušení bezpečnosti.

Klíčové postřehy z jednotlivých zemí:

Opatření přijatá v minulosti nefungují

Staré věci je potřeba nahradit novými - ovšem teorie je výrazně odlišná od praxe, když dojde na přijetí nových technologií nebo obranných mechanismů.

Utrácejte za bezpečnost s rozumem

Nedávné masové kyberútoky vedly k výraznému nárůstu povědomí, a také nákladů vynakládaných na bezpečnost. Přesto nálada mezi respondenty naznačuje, že společnosti budou i nadále pokračovat v protiopatřeních místo investování do nových a odlišných bezpečnostních opartření pro omezení rizik.

Článek Accenture Central Europe ze dne úterý 17. ledna 2017

Další články od Accenture Central Europe