logo Accenture Central Europe

V digitální ekonomice se investice do zaměstnanců vyplácí

Technologický pokrok jde dopředu nečekaně rychlým krokem a dramaticky mění pojetí pracovní síly. Společnosti, které vybaví své zaměstnance, partnery a zákazníky novými dovednostmi, mohou inovace plně kapitalizovat.

Firmy tak získají jedinečné podmínky pro uplatnění nových nápadů, vývoj nejmodernějších produktů a služeb, a naruší stávající stav. V digitální ekonomice uspějí především firmy, které uplatní přístup typu "people first" - tedy s výraznou orientací na lidské zdroje - jak vyplývá ze zprávy shrnující globální trendy společnosti Accenture.

"Ve studii Accenture Technologická vize 2016 jsme identifikovali pět technologických trendů, které jsou pro digitální úspěch zásadní. Slovo digitální zahrnuje i lidské zdroje a úhelným kamenem letošní Vize je idea lidé především. Společnosti, které přijmou digitalizaci, by měly podpořit kontinuální vzdělávání svých pracovníků a získávání nových dovedností, aby z technologií získali co nejvíce a mohly generovat lepší obchodní výsledky," říká Paul Dougherty, technický ředitel společnosti Accenture.

V doprovodném průzkumu mezi více než 3100 obchodními a IT výkonnými pracovníky po celém světě společnost Accenture zjistila, že 33% globální ekonomiky už je ovlivněno digitalizací.

Navíc 86% dotazovaných předpokládá, že se postup technologických změn zvýší rychlým nebo nečekaným způsobem v průběhu následujících tří let.

Zpráva společnosti Accenture ukazuje, že firmy jsou často zaskočeny rychlým postupem technologických změn a zažívají "digitální kulturní šok" ve snaze udržet krok s konkurencí. Společnosti však mohou implementovat přístup "lidé především", který jim umožní vytvářet nové obchodní modely, jež digitální změny využijí. Jedním z příkladů je společnost GE, která stanovila nový přístup s názvem FastWorks, a vytvořila užší propojení mezi zaměstnanci a zákazníky, čímž dosáhla rychlého rozvoje inovativních řešení, která se rychle prodávají, protože splňují vysoká očekávání klientů.

Virgin America, jediná letecká společnost v Sillicon Valley, šla ještě dále, a spolupracuje se zákazníky v programu frequent flyer - loajalitu zaměstnanců odměnila možností nákupu akciovcýh opcí ještě předtím, než vstoupila na burzu.

Článek Accenture Central Europe ze dne úterý 18. října 2016

Další články od Accenture Central Europe