logo

Digitální věk vyžaduje zahájení revoluce dovedností zaměstnanců

V rychle měnícím se digitálním prostředí bude úspěšnost firem do velké míry záviset na lidském potenciálu. Proto jsou investice do vzdělávání zaměstnanců, zvýšení jejich adaptability a rozvinutí schopností a dovedností nevyhnutné.

Podle výsledků poslední studie "Harnessing Revolution: Creating the Future Workforce" od Accenture Strategy, musí CEO firem upřít pozornost zejména na lidi jako hlavní prioritu a jádro změny, s cílem vytvořit pracovní sílu budoucnosti.

Rozvoj lidských dovedností, jako je schopnost vést, kritické myšlení, kreativní dovednosti, ale také emocionální inteligence, povede k výraznému snížení počtu zaměstnanců, kteří přijdou o zaměstnání v důsledku automatizace.

Průzkum mezi 10527 zaměstnanci v deseti zemích a modely Accenture Strategy ukazují, že pokud bude rychlost, jakou zaměstnanci rozvíjejí příslušné dovednosti zdvojnásobena, bude podíl pozic ohrožených celkovou automatizací ve Spojených státech v roce 2025 snížen z 10% na 4%. Stejný pokrok by ve Velké Británii vedl ke snížení z 9% na 6% a v Německu z 15% na 10%.

Ve Spojených státech, Francii, Brazílii, Indii a v dalších šesti rozvinutých zemích - všude byli dotazovaní překvapivě optimističtí v pohledu na dopad digitálních technologií na pracovní trh.

Plných 84% dotazovaných zaměstnanců se dopadu digitálních technologií na svou práci nebojí. Více než dvě třetiny věří, že technologie, jako jsou roboti, analýza dat a umělá inteligence, jim pomohou k vyšší efektivitě (74%), osvojit si nové dovednosti (73%) a zvýšit kvalitu jejich práce (66%).

Až 87% pracujících očekává, že část jejich práce bude v příštích pěti letech automatizována - přičemž z generace Y (lidí narozených v letech 1986 až 1995) se tak vyjádřilo 93% respondentů a v případě baby boomers (lidí narozených v době populační exploze) 79%.

Z těch, kteří očekávají automatizaci, 80% předpokládá, že jim automatizace nabídne více příležitostí než problémů v rámci způsobu jakým ovlivní jejich pracovní povinnosti v následujících pěti letech.

Další průzkum společnosti Accenture ve 12 rozvinutých zemích ukazuje, že umělá inteligence sama o sobě má, potenciál zdvojnásobit roční hodnoty ekonomického růstu a zvýšit produktivitu práce až o 40% do roku 2035.

Preference a vyznávané hodnoty dnešních zaměstnanců navíc vyžadují, aby vedoucí pracovníci reagovali odlišnou škálou odměn, výhod a podpory. Podle modelu Accenture Strategy a Gallup jsou pro zaměstnance nefinanční faktory - jako zdraví, pohoda, zapojení, kvalita života - stejně důležité nebo dokonce důležitější než příjem a zaměstnanecké benefity.

Doporučení pro vedoucí pracovníky:

Metodologie rpůzkumu

Společnost Accenture zkombinovala techniky kvalitativního a kvantitativního výzkumu, aby zjistila, zda responzivní a odpovědné vedení může pomoci vytvořit pracovní sílu budoucnosti. Výzkumný program stojí na třech pilířích - průzkumu, ekonometrickém modelování a indexu - doplněných rozsáhlým sekundárním výzkumem a hloubkovými rozhovory s největšími experty z vysokých škol, startupů, velkých korporací a vládních organizací.

Online průzkum proběhl ve Spojených státech, Brazílii, Velké Británii, Francii, Německu, Austrálii, Itálii, Indii, Japonsku a Turecku mezi 10 527 zaměstnanci napříč všemi úrovněmi dovedností a všemi generacemi.

Průzkum probíhal mezi 26. listopadem a 9. prosincem 2016.

Článek ze dne 20. ledna 2017 - pátek

Další články od Accenture Central Europe