logo Accenture Central Europe

Aktuální globální trendy podnikání zítřka

Poradenská společnost Accenture pojmenovala 5 aktuálních globálních trendů, které ovlivní podnikání zítřka. Rozšiřování hranic obchodních modelů prostřednictvím digitálních technologií firmám nabízí prostor pro nové zisky.

Technologická vize Accenture 2015 nabízí příklady toho, jak v rychle rostoucím prostředí internetu věcí vznikají digitální ekosystémy umožňující nabídku nových služeb, změnu nákupního chování a vstupování na nové trhy. Dokládá to průzkum společnosti Accenture, podle kterého 35 % respondentů již používá partnerská rozhraní (API) k integraci dat a ke spolupráci s obchodními partnery, přičemž dalších 38 % to plánuje.

"Zásadním společným jmenovatelem všech trendů je jednoznačný obrat k digitální sdílené ekonomice, která mění vše od základu. Hlavní roli hraje stále personalizovanější internet, orientace na výstupy namísto produktů, rychlý pokrok v oblasti platforem, vznik inteligentních firem a změna pohledu na pracovní síly. Průkopníci jsou již dnes schopni díky technologiím lépe poznat svého zákazníka a nabízet mu díky personalizaci produkt zcela na míru, což jim přináší nové nemalé zisky," říká David Švejda, expert na digitální technologie, Accenture v České republice.

Technologická vize Accenture 2015 upozorňuje, že díky využití digitálních ekosystémů mají progresivní společnosti možnost růst a vytvářet nové zdroje příjmů způsoby, kterých by nemohly dosáhnout jen vlastními silami.

Zpráva pojmenovává pět technologických trendů identifikovaných u nejvýraznějších hráčů digitálního světa, které budou mít podstatný vliv na firmy napříč obchodními odvětvími v následujících 3 - 5 letech.

Technologické globální trendy:

 1. Nová pracovní síla - spolupráce člověka a stroje
  Masivní digitalizace umocňuje také nutnost větší spolupráce mezi lidmi a stroji. Většina firem mezi respondenty průzkumu (57%) zavádí technologie, které podnikovým uživatelům umožňují plnit úkoly, které dříve vyžadovaly specializované IT odborníky, například vizualizaci dat. To však přináší také nové výzvy při řízení pracovní síly tvořené spolupracujícími lidmi a stroji.
 2. Zaměření se na hodnotu pro zákazníka
  Inteligentní hardware spojuje digitální ekosystém s fyzickým světem. Špičkové firmy při setkání s internetem věcí nacházejí příležitosti, jak zabudovat do svých digitálních zařízení hardware a senzory a využít tyto silně propojené komponenty k tomu, aby zákazníkovi přinesly to, co skutečně potřebuje - ne více produktů nebo služeb, ale smysluplnou hodnotu. V průzkumu celých 87% respondentů potvrdilo intenzivnější využívání chytrého hardwaru, senzorů a koncových zařízení. A 84% respondentů si pochvalovalo, že z toho vyplývá lepší porozumění zákazníkům. Rozvracející tak zaběhlý řád a uvědomují si, že úspěch již nespočívá v prodeji věcí, ale v prodeji lepších výsledků.
 3. Personalizovaný internet
  Internet of Me. Jak se předměty denní potřeby připojují k internetu, vzniká množství digitálních kanálů, které zasahují hluboko do našich životů. Tyto nové kanály, které firmy využívají nebo se kterými experimentují, zahrnují nositelnou elektroniku, tzv. wearables (v průzkumu uvedlo 62% respondentů), chytré televizory (68%), k internetu připojené automobily (59%) a nejrůznější chytré předměty (64%). Firmy, které budou schopny využít potenciál těchto přístupových bodů a nabídnout klientům vysoce personifikovaný uživatelský prožitek, se stanou příští generací silných značek.
 4. (R)evoluce platforem
  Prolínání hranic mezi jednotlivými odvětvími: Platformy a ekosystémy, které nabízí digitální ekonomika, umožňují nové příležitosti k růstu a zisku. Rychlý pokrok v oblasti cloudových služeb a mobility odbourává náklady a technologické překážky a otevírá nové pole působnosti firmám, které mohou vstupovat do nových odvětví či nových zemí.
 5. Inteligentní firma
  Doposud měl pokročilý software pomáhat zaměstnancům přijímat lepší a rychlejší rozhodnutí. S přílivem velkého množství dat, dostupnější výpočetní síly, rozvinutými analytickými modely software pomáhá strojům v kvalifikovanějším rozhodování. Přichází éra inteligentního softwaru, kdy podle 80% respondentů aplikace a nástroje budou ve své sféře působnosti schopny suplovat lidské rozhodování. A 78% respondentů se domnívá, že software bude schopný se učit a přizpůsobovat našemu měnícímu se světu.
Další články k tématům - cloud - digitalizace - internet - pacient - software - David Švejda

Článek Accenture Central Europe ze dne úterý 10. března 2015

Další články od Accenture Central Europe