logo ICT UNIE o.s.

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

Podle ICT UNIE je zřízení Rady vlády pro informační společnost pozitivním krokem. V zájmu úspěšného fungování tohoto poradního a koordinačního orgánu, o jehož vzniku rozhodla vláda na svém jednání 24. 11. 2014, bude zapojení širokého spektra odborníků z oblasti ICT.

Efektivně fungující rada přispěje k dalšímu rozvoji elektronické veřejné správy, digitální ekonomiky a celkově účinnějšímu využití potenciálu informačních a komunikačních technologií (ICT) v Česku.

"Jednoznačně vítáme, že vláda se tímto krokem zřetelně přihlásila k prioritám, které zařadila už do svého programového prohlášení. Pokračování rozvoje informační společnosti je, respektive mělo by být, klíčovým strategickým cílem České republiky. Důležitým úkolem nově zřízené rady bude mimo jiné formulace jasných pravidel pro budování a provoz informačních systémů ve veřejném sektoru," prohlásil prezident ICT UNIE Svatoslav Novák.

Rada vlády pro informační společnost naváže na činnost Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS). Ta vznikla v roce 2007, ale poslední přibližně rok a půl nefungovala.

ICT UNIE a její členské firmy jsou připraveny aktivně se podílet na činnosti nové rady, dát k dispozici své kompetence a odborné zdroje, podobně jako tomu bylo v případě RVKIS. Jednání mezi ICT UNIÍ a ministerstvem vnitra, které bude odpovědné za činnost Rady vlády pro informační společnost, v tomto směru probíhají.

V pátek 21.11. 2014 se uskutečnilo pracovní setkání ministra Milana Chovance, náměstka pro informační a komunikační technologie Jaroslava Strouhala i dalších představitelů vedení resortu vnitra se zástupci ICT dodavatelů, kde se diskutovalo o dalším rozvoji eGovernmentu v Česku.

"Vzájemný dialog i faktická spolupráce mezi ICT průmyslem a státní správou se postupně rozvíjí. To může celou oblast digitální ekonomiky v naší zemi výrazně posunout kupředu," doplňuje Svatoslav Novák.

Vláda na svém zasedání rozhodla i o vzniku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Tu povede místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a má být zřízena do 30 dnů.

I v tomto případě se již uskutečnila jednání s úřadem vicepremiéra o zapojení ICT UNIE do aktivit uvedené rady.

Zástupci ICT průmyslu v ČR 28.9. 2014 vyzvali premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet začal konkrétně uskutečňovat priority, ke kterým se zavázal ve svém programovém prohlášení. Jde mj. o efektivní využití ICT ve veřejném sektoru a rozvoj internetové ekonomiky.

Za nezbytné považují signatáři této výzvy zejména stanovení odpovědnosti za jednotlivé oblasti, specifikaci úkolů a určení závazných termínů.

Signatáři výzvy:

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RV KIS) je odborným poradním orgánem vlády pro oblast konkurenceschopnosti a informační společnosti. Rada byla ustavena na základě usnesení vlády č. 293 z 28.6. 2007. Na základě usnesení vlády č. 723 ze dne 18.9. 2013, o stanovení dalšího postupu v naplňování Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012 - 2020, bylo rozhodnuto, že tato agenda bude převedena zpět na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Následně pak usnesením vlády č. 927 ze 4. prosince 2013 bylo obměněno složení Rady a novelizován Statut Rady.

Další články k tématům - eGovernment - RVKIS - vláda - Svatoslav Novák

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 28. listopadu 2014 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC